Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 47.] Podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

[Konkret 47.] Podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

[Konkret 47.] Podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Fundusz Alimentacyjny – czym jest?

Nie wszystkie osoby, które są uprawnione do alimentów, faktycznie je otrzymują. Z przedstawionych jesienią 2023 roku danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w Polsce 292 tys. osób uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Długi z tego tytułu sięgają ponad 14,5 mld zł.

Fundusz Alimentacyjny zapewnia wsparcie dla osób, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Do świadczenia uprawnione są osoby spełniające konkretne kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Próg dochodowy i zasada złotówki

Próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia z Funduszu to 1 209 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. 

W przypadku tego świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że osoba, która przekroczyła próg, nie traci automatycznie prawa do świadczenia, lecz otrzymywane wsparcie jest pomniejszone o kwotę naddatku.

Reguły dotyczące przyznawania wsparcia z tego Funduszu znajdziemy w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nie natrafiliśmy na informacje o planowanej nowelizacji tej ustawy.

Kwota obecnie wynosi 500 zł

Aktualnie kwota świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynosi nie więcej niż 500 zł (art. 10). W przypadku przekroczenia progu dochodowego jest ono odpowiednio mniejsze.

Na tej podstawie oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!