Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 70.] Mniej agencji, instytutów i ministrów

[Konkret 70.] Mniej agencji, instytutów i ministrów

[Konkret 70.] Mniej agencji, instytutów i ministrów

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut De Republica i 14 innych powołanych przez PiS agencji i instytutów, które są przechowalnią pisowskich aparatczyków. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów.

100 konkretów, 9.09.2023

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów, 9.09.2023

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Instytuty powołane przez rząd PiS nadal funkcjonują

Już 10 stycznia na stronie rządowej pojawiły się informacje o odwołaniu dyrektorów Instytutu Strat Wojennych, Instytutu De Republica oraz Instytutu Pokolenia (1,2,3).

Początkiem marca szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec poinformował, że premier podjął decyzję o likwidacji Instytutu Pokolenia i Instytutu De Republica. W przypadku Instytutu De Republica prowadzone mają być działania prawne w związku z zawiązywanymi umowami na łączną kwotę 8 mln zł. Jak czytamy, likwidacja tego podmiotu ma stać się faktem w ciągu kilku tygodni.

Jak wylicza Rzeczpospolita, za rządów PiS stanem na luty 2023 roku powołano łącznie 45 instytutów, z których wiele miało wzbudzać kontrowersje m.in. w związku z powtarzającymi się kompetencjami.

Narodowy Instytut Wolności po zmianach

W lutym 2024 roku wyłoniono członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nowej kadencji. Otrzymali nominacje z rąk minister Agnieszki Buczyńskiej. Natomiast miesiąc później, 13 marca, minister Buczyńska odwołała dyrektora NIW – CRSO. Przy tej okazji nie wspomniano nic o likwidacji NIW. Obecnie instytutem kieruje Michał Braun ze wspomnianej powyżej Rady. Zapowiedziano, że nowy dyrektor zostanie wyłoniony w konkursie.

W rządzie nadal funkcjonuje wielu pełnomocników

Z analizy Konkret24 wynika, że w 2020 roku rząd Mateusza Morawieckiego dysponował trzykrotnie większą liczbą pełnomocników rządu, niż na początku pierwszej kadencji PiS i dwukrotnie większą liczbą pełnomocników w porównaniu z końcem rządów PO-PSL z 2015 roku.

Wtedy, w 2020 roku rządowych pełnomocników miało być 46, z czego 36 stanowisk miało być obsadzonych. Obecnie na stronie rządu znajduje się 51 stanowisk pełnomocników, chociaż w przypadku niektórych wiemy, że zostali odwołani. Przykładem jest pełnomocnik ds. społeczeństwa informacyjnego, który został odwołany w grudniu.

21 marca w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu. Projekt ten przewiduje zniesienie aż 32 pełnomocników; wśród nich znaleźli się między innymi Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego czy też Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zdaniem rządu są to ci pełnomocnicy, wobec których przeprowadzona analiza wskazała brak potrzeby i uzasadnienia dla dalszego ich funkcjonowania.

Rząd Tuska jest mniejszy o 2 osoby od rządu Morawieckiego

Stanem na 22 marca 2023 roku w skład Rady Ministrów wchodzi 27 osób, z czego 7 nie stoi na czele żadnego z resortów, w tym premier. Razem ze wszystkimi wiceministrami rząd liczy 112 osób.

Według informacji, które uzyskaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stanem na 30 kwietnia 2023 roku, rząd Mateusza Morawieckiego składał się z 26 ministrów oraz 86 wiceministrów, czyli 112 osób. Zatem pod względem liczebności rządu Mateusza Morawieckiego i rządu Donalda Tuska, jeżeli chodzi o łączną liczbę urzędujących ministrów i wiceministrów, nie występują różnice.

Należy jednak pamiętać, że ludzie piastujący te stanowiska mogą zostać odwołani lub zrezygnować ze stanowisk, co może przekładać się na zwiększenie lub zmniejszenie liczebności rządu. Dla przykładu rząd Morawieckiego w styczniu 2023 roku liczył dokładnie 114 osób.

Podsumowanie

Pomimo upływu 100 dni, w których miały zostać zrealizowane obietnice, zawarte w 70. konkrecie zapowiadane zmiany nie są znaczące. Chociaż rząd podjął parę działań, które wpisują się w realizację obietnic, to znacznie odbiegają one od skali zapowiedzianych zmian. W związku z powyższym 70. konkret oceniamy jako obietnicę niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!