Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 8.] Likwidacja „pułapki rentowej”

[Konkret 8.] Likwidacja „pułapki rentowej”

[Konkret 8.] Likwidacja „pułapki rentowej”

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zlikwidujemy tzw. „pułapkę rentową”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Czym jest pułapka rentowa?

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie państwa w postaci renty socjalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwsza przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy przed pełnoletnością (art. 4 ustawy o rencie socjalnej), a druga – po osiągnięciu pełnoletności (art. 57 ustawy o emeryturach i rentach).

Zgodnie z art. 104 ust. 7 i 8 ustawy o emeryturach i rentach obydwie renty można utracić częściowo, jeśli osiąga się przychód większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału (obecnie 5278,30 zł). Można je też utracić całkowicie, gdy zarabia się 130 proc. tej kwoty (obecnie 9802,50 zł).

Sytuacja w której osoba z niepełnosprawnością traci rentę z powodu podjęcia tak wysoko płatnej pracy, nazywa się właśnie pułapką rentową.

Czy pułapka rentowa całkowicie zniknie?

Z pewnością Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pułapce rentowej pamięta. 31 stycznia wspomniał o niej na konferencji wiceminister Łukasz Krasoń. Wymienił ją jako jedną z barier dla osób z niepełnosprawnością, które chciałyby podjąć pracę.

Nie znaleźliśmy jednak śladów prac legislacyjnych nad zniesieniem pułapki rentowej. Wyżej opisane przepisy ciągle obowiązują. Obietnica nie została zrealizowana.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!