Strona główna Obietnice wyborcze Normy jakości powietrza

Normy jakości powietrza

Normy jakości powietrza

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Moim celem jest osiągnięcie dobrych norm powietrza. A więc nie więcej niż 35 dni w roku z przekroczeniami PM10 i średniorocznego stężenia PM 2,5 poniżej 100% normy.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Wśród obietnic, które znalazły się w programie Jacka Sutryka przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, w punkcie czwartym: „O jakości powietrza” znajduje się obietnica dotycząca osiągnięcia dobrych norm jakości powietrza. W programie możemy przeczytać:

Moim celem jest osiągnięcie dobrych norm powietrza. A więc nie więcej niż 35 dni w roku z przekroczeniami PM10 i średniorocznego stężenia PM 2,5 poniżej 100% normy.

Co obiecał Jacek Sutryk?

Wśród innych działań na rzecz czystego powietrza w programie kandydata zostały wymienione takie elementy jak rozbudowa sieci ciepłowniczej, do której miałyby zostać podłączone kolejne budynki komunalne, oraz termomodernizacja budynków komunalnych w rejonach Śródmieścia, Kleczkowa, Przedmieścia Oławskiego i Wielkiej Wyspy. Oprócz tego miałyby zostać ocieplone wszystkie budynki użytku publicznego, w tym szkoły, przedszkola, żłobki itd.

Poza tym Jacek Sutryk zapowiedział uruchomienie programu, który miałby pomóc w wymianie pieców (w domach najuboższych mieszkańcach), system doradztwa energetycznego oraz antysmogowy program edukacyjny skierowany do osób bez centralnego ogrzewania. Na rzecz walki ze smogiem zapowiedziana została także współpraca z gminami aglomeracji i Marszałkiem Województwa. W programie znajduje się również deklaracja podjęcia skutecznej walki z hałasem, a także ograniczenia ruchu samochodów w centrum miasta.

Stan wrocławskiego powietrza

W celu ustalenia aktualnej jakości powietrza we Wrocławiu zwróciliśmy się z wnioskiem o udo- stępnienie informacji publicznej do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku powietrza zanieczyszczonego pyłem PM10 poziom zanieczyszczenia jest oceniany na podstawie określonych poziomów dopuszczalności:

 • stężenie 24-godzinne: 50 µg/m₃ (mikrogramów na metr sześcienny) – dopuszczalna liczba dni, w trakcie których ten poziom może zostać przekroczony, to 35
 • stężenie średnioroczne: 40 µg/m₃.

przypadku Wrocławia stężenie pyłu PM10 jest monitorowane w dwóch stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska: na ul. Orzechowej i ul. Korzeniowskiego. Poniżej przed- stawiamy dane na temat zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu w ciągu ostatnich lat. W roku 2018:

 • Orzechowa – 37 dni powyżej poziomu dopuszczalnego,
 • Korzeniowskiego – 48 dni powyżej poziomu

W roku 2019:

 • Orzechowa – brak przekroczeń normy dobowej,
 • Korzeniowskiego – brak przekroczeń normy

W roku 2020:

 • Orzechowa – 8 dni powyżej poziomu dopuszczalnego,
 • Korzeniowskiego – 12 dni powyżej poziomu

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 ocenia się w odniesieniu do:

 • średniorocznego poziomu dopuszczalnego: 25 µg/m₃ (termin osiągnięcia – 2015 rok), 20 µg/m₃ (termin osiągnięcia – 2020 rok),
 • pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m₃ (norma dla kraju, miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców oraz aglomeracji) – trzyletnia średnia krocząca obliczona z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny; termin osiągnięcia – 2015 rok.

W przypadku Wrocławia stężenie pyłu PM2,5 jest monitorowane w trzech stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska: na ul. Korzeniowskiego, ul. Na Grobli oraz ul. Wiśniowej. W 2018 roku nie stwierdzono przekroczeń normy średniorocznej w stacjach pomiarowych PMŚ:

 • Korzeniowskiego – 22,2 µg/m₃, 89 normy,
 • Na Grobli – 21,5 µg/m₃, 86 normy,
 • Wiśniowa – 23,3 µg/m₃, 93 normy.

W 2019 roku nie stwierdzono przekroczeń normy średniorocznej w stacjach pomiarowych PMŚ:

 • Korzeniowskiego – 18,2 µg/m₃, 73 normy,
 • Na Grobli – 15,5 µg/m₃, 62 normy,
 • Wiśniowa – 19,1 µg/m₃, 77 normy.

W 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, wymagany udział ważnych danych przy obliczaniu średniej rocznej wynosi 90 proc. wartości jednogodzinnych lub (jeżeli są dostępne) wartości 24-godzinnych w ciągu roku. Zatem nie można obecnie (stan na 14 października 2020 roku) określić wartości średniorocznej PM2,5. W roku 2019 zauważalny był spadek zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z rokiem 2018, jednak ostateczna weryfikacja założonych progów czystości powietrza będzie mieć miejsce na koniec kadencji prezydenta Jacka Sutryka. W związku z tym obietnica pozostaje w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!