Strona główna Obietnice wyborcze Otwarcie 13 kolejnych Centrów Aktywności Lokalnej

Otwarcie 13 kolejnych Centrów Aktywności Lokalnej

Otwarcie 13 kolejnych Centrów Aktywności Lokalnej

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Otworzę kolejnych 13 Centrów Aktywności Lokalnej.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Na 30. stronie programu wyborczego Jacka Sutryka znajduje się punkt poświęcony „silnym osiedlom, twórczym partnerstwom oraz aktywnym mieszkańcom”. We wstępie kandydat na prezydenta podkreślił, że chce uczynić Wrocław miastem, które będzie wspierać inicjatywy społeczne mające na celu wzmocnienie więzi między pokoleniami, solidarność oraz inicjatywy dążące do polepszenia jakości życia w mieście. Z kolei organizacje pozarządowe miałyby być dla miasta potencjalnymi partnerami.

O jakie inicjatywy chodzi?

W celu wspierania inicjatyw kulturalnych zapowiedziane zostało otwarcie 13 nowych Centrów Aktywności Lokalnej (w skrócie CAL), które miałyby również pełnić funkcję miejskiego ośrodka informacji i poradnictwa obywatelskiego. Mają one zostać utworzone po wcześniejszych konsultacjach z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, a także samymi mieszkańcami. W odpowiedzi udzielonej nam przez Urząd Miejski we Wrocławiu czytamy, że w momencie rozpoczęcia kadencji przez Jacka Sutryka we Wrocławiu funkcjonowały dwa Centra Aktywności Lokalnej. W roku 2019 powstały dwa kolejne CAL, a do 14 października 2020 roku – jeszcze trzy. W trakcie realizacji były także dwie inne inwestycje – budowa CAL na Maślicach przy ul. Suwalskiej 11, a także budowa CAL przy ul. Ełckiej.

Koszt inwestycji

Łączny koszt tych dwóch inwestycji, realizowanych bez wsparcia ze strony środków unijnych, wynosił 5 mln 488 tys. zł.

Od 2018 do 2020 roku kwota, którą Wrocław przeznaczał na działalność wrocławskich Centrów Aktywności Lokalnej, stale wzrastała. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 142 tys. zł, rok później niecałe 548 tys. zł, natomiast w 2020 roku na działalność wrocławskich CAL została zaplanowana kwota w wysokości 2 mln 463 tys. zł. Ponieważ we Wrocławiu powstają kolejne Centra Aktywności Lokalnej, obietnicę uznajemy za będącą w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!