Strona główna Obietnice wyborcze Park nad Wisłostradą

Park nad Wisłostradą

Park nad Wisłostradą

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Powstanie nowy park nad zakrytym odcinkiem Wisłostrady, jako przedłużenie Ogrodów Zamkowych.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego zawierał obietnicę przeniesienia odcinka Wisłostrady na wysokości Placu Zamkowego do tunelu i utworzenie na odzyskanej powierzchni nowego miejskiego parku. Takie rozwiązanie miało służyć dalszemu „zwrotowi Warszawy ku Wiśle” i umożliwieniu mieszkańcom miasta przejście spacerem z placu Bankowego nad brzeg największej rzeki w stolicy.

Wisłostrada

Wisłostrada to nieformalna nazwa powstałej w latach 1971-1974 trasy szybkiego ruchu prze- biegającej wzdłuż lewego brzegu Wisły. Składają się na nią ulice: Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec, Czerniakowska, Pułkowa, Powsińska, Wiertnicza, Przyczółkowa i Łukasza Drewny. Łączna długość trasy wynosi ponad 20 km. Do ostatnich większych przedsięwzięć zrealizowanych na Wisłostradzie należało wybudowanie liczącego ok. 900 m Tunelu Wisłostrady na Powiślu w latach 2001-2002 (oddany do użytku w 2003 roku był najdłuższym tunelem drogowym w Polsce aż do 2016 roku, kiedy to powstał tunel pod dnem martwej Wisły w Gdańsku) oraz budowa tzw. estakad bielańskich w latach 2007-2008. W czasie kampanii na urząd prezydenta Warszawy w 2018 roku Rafał Trzaskowski mówił w mediach, że chce, aby tunelem przebiegał odcinek Wisłostrady od ul. Sanguszki do ogrodów przed Zamkiem Królewskim. Utworzenie nowego parku na odzyskanej przestrzeni miało być połączone z budową parkingu podziemnego pod placem Teatralnym.

Odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej

Z udzielonej nam przez Zarząd Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy odpowiedzi na zapytanie o kroki podjęte w celu realizacji obietnicy utworzenia parku nad Wisłostradą wynika, że taka inwestycja nie jest obecnie realizowana. Rada Miasta uchwałą z 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 dokonała zamknięcia inwestycyjnego i przesunęła środki z zadania „Zagospodarowanie nabrzeży Wisły – etap II” na inny cel, nie informując Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy o powodach podjęcia takiej decyzji.

Zgodnie z udzielonymi nam informacjami Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od lutego 2018 roku do marca 2019 roku prowadził negocjacje z wyłonioną w ramach konkursu architektonicznego firmą WXCA sp. z o.o. Rozmowy zostały jednak zawieszone „ze względu na złożony zakres inwestycji”. Dalsze losy projektu miały zostać rozstrzygnięte w wyniku „decyzji kierunkowych o zakresie prowadzonych prac”. Jak czytamy w piśmie od Zarządu Zieleni, pod uwagę brano podzielenie inwestycji na etapy. Negocjacje z firmą WXCA sp. z o.o. zostały zakończone w marcu 2020 roku, po podjęciu przez Radę Miasta wspomnianej uchwały.

Obietnicę dotyczącą wybudowania parku nad Wisłostradą zaliczamy do kategorii „działania niepodjęte’’, ponieważ zrezygnowano z pomysłu realizacji tego typu inwestycji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!