Strona główna Obietnice wyborcze Ponad 1% budżetu na zieleń miejską

Ponad 1% budżetu na zieleń miejską

Ponad 1% budżetu na zieleń miejską

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

W każdym kolejnym roku budżetowym Warszawa będzie zwiększać wydatki na utrzymanie, rekultywację i zakładanie nowej zieleni. Wydatki na zieleń miejską przekroczą 1 procent rocznego budżetu miasta, a docelowo podwoimy je w stosunku do dzisiejszego poziomu.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego w rozdziale „Zieleń dla Warszawy” pojawiła się obietnica przeznaczania ponad 1 proc. rocznego budżetu miasta na zieleń miejską. Kandydat zadeklarował, że wydatki na ten cel „docelowo” zostaną podwojone w stosunku do wydatków z 2018 roku – nie określił jednak szczegółowo okresu, w którym miałoby to nastąpić. W programie czytamy, że:

W każdym kolejnym roku budżetowym Warszawa będzie zwiększać wydatki na utrzymanie, rekultywację i zakładanie nowej zieleni. Wydatki na zieleń miejską przekroczą 1 procent rocznego budżetu miasta, a docelowo podwoimy je w stosunku do dzisiejszego poziomu.

Tereny zieleni w Warszawie

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w „Programie ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.” tereny zieleni w Warszawie wraz z wodami, gruntami rolnymi i lasami zajmują 22 326 ha (42,2 proc. powierzchni miasta). Na terenie Warszawy znajduje się 88 parków o łącznej powierzchni 930,2 ha oraz 242 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 206,9 ha. Ratusz odpowiedzialny jest za utrzymanie zieleni w 79 parkach zajmujących 761,68 ha oraz na 277 skwerach i zieleńcach o powierzchni 217,28 ha. W Warszawie zieleń przyuliczna zajmuje 1 189,8 ha, a zieleń osiedlowa 1 913,1 ha. Inne formy terenów zieleni zlokalizowane na terenie Warszawy to:

  • lasy (8 103,8309 ha – 16 powierzchni),
  • tereny rolne, łąki i pastwiska (14 285 ha – 27,6 powierzchni),
  • ogrody dydaktyczne,
  • ogrody działkowe (1 360 ha),
  • zieleń cmentarna,
  • zieleń towarzysząca zabytkowym fortyfikacjom,
  • ogrody przydomowe,
  • zieleń towarzysząca różnym obiektom użyteczności

W 2014 roku powierzchnia terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej i osiedlowej (parki, zieleńce, zieleń uliczna, tereny zieleni osiedlowej, cmentarze) na terenie stolicy wynosiła 4 612,1 ha.

Od lipca 2017 roku zielenią parkową i przyuliczną w Warszawie zajmuje się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (wcześniej funkcję tę pełnił Zakład Oczyszczania Miasta). Wykonuje on zadania m.in. w zakresie utrzymania:

  • parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaruje prezydent Warszawy, powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW,
  • zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, których zarządcą jest prezydent Warszawy.

Wydatki na zieleń miejską

Biuro Ochrony Środowiska do wydatków na tereny zielone zalicza m.in.: utrzymanie i konserwację zieleni, utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej, utrzymanie parków, utrzymanie lasów i przygotowywanie opracowań związanych z zielenią. Z udostępnionych nam przez Biuro danych wynika, że w 2018 roku wydatki na tereny zielone w Warszawie wynosiły 1,04 proc. W 2019 roku ich wysokość spadła do 1,01 proc. budżetu. Jak czytamy w nadesłanym nam piśmie, w uchwalonym 13 grudnia 2019 roku budżecie na 2020 rok, według stanu na 1 stycznia 2020 roku, wydatki na zadania z zakresu zieleni stanowiły 1,05 proc. wszystkich wydatków budżetowych Warszawy. Po wprowadzonych na sesji Rady Miasta z 24 września 2020 roku zmianach do budżetu na 2020 rok udział wydatków na zieleń miejską we wszystkich wydatkach budżetowych Warszawy zmniejszył się do 1 proc.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji’’, ponieważ w latach 2018-2020 w budżecie Warszawy na zieleń miejską przeznaczono ponad 1 proc. budżetu. Rafał Trzaskowski zapowiedział jednak, że taki stan rzeczy będzie się utrzymywał co roku. Aby obietnicę można było uznać za zrealizowaną, wydatki musiałyby przekroczyć 1 proc. także w kolejnych latach trwającej obecnie prezydentury.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!