Strona główna Obietnice wyborcze Ponad 100 km zielonych korytarzy

Ponad 100 km zielonych korytarzy

Ponad 100 km zielonych korytarzy

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

W ciągu kilku lat przetniemy Warszawę zielonymi korytarzami, biegnącymi z Bielan na Ursynów, z Rembertowa do Ursusa. Powstanie ich ponad 100 km.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Rafał Trzaskowski umieścił w swoim programie wyborczym z 2018 roku rozdział zatytułowany „Zieleń dla Warszawy”, w którym znalazło się wiele obietnic związanych z ochroną środowiska. Jedną z nich było utworzenie 100 km zielonych korytarzy, biegnących z Bielan na Ursynów oraz z Rembertowa do Ursusa. Trasy te miałyby pozwolić na przejście całego miasta wzdłuż i wszerz, bez opuszczania parku, skweru lub zadrzewionej ulicy pełnej ławek, chodników, ścieżek rowerowych i biegowych.

Kandydat postulował utworzenie w ciągu najbliższych lat co najmniej 100 takich parków kieszonkowych połączonych w sieć. Parki miały powstać m.in. na Ochocie, w Ursusie, we Włochach, na Mokotowie, Targówku czy Pradze-Północ.

Tereny zieleni w Warszawie

Tereny zieleni urządzonej, takie jak parki, zieleńce i skwery, odgrywają bardzo ważną rolę w systemie przyrodniczym miasta. Na terenie Warszawy zlokalizowanych jest 88 parków zajmujących 930,2 ha oraz 242 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 206,9 ha. W statystyce tej ujęte są wszystkie obiekty, także te, które nie są zarządzane przez warszawski ratusz. Kompetencje Urzędu Miasta w zakresie utrzymania zieleni odnoszą się do 79 parków o powierzchni 761,68 ha oraz 277 skwerów i zieleńców o powierzchni 217,28 ha. Warszawskie parki są bardzo zróżnicowane pod względem sposobu zagospodarowania i wyposażenia, stanu technicznego, charakteru przyrodniczego oraz zajmowanej powierzchni. W stolicy przeważają obiekty o charakterze spacerowym, przeznaczone do biernego wypoczynku wśród zieleni. Istotnym składnikiem miejskich terenów zieleni, oprócz parków, są skwery i zieleńce. Na podstawie wykonanej w 2011 roku waloryzacji zasobu parków, skwerów i zieleńców Warszawy wiemy, że wiele z tych obiektów wymaga rewitalizacji. Nawierzchnie, elementy wyposażenia oraz zbiorniki wodne są w złym stanie technicznym. Stan zdrowotny ok. 16 proc. drzew oceniono na zły i postulowano posadzenie nowych roślin. Większość obiektów jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Należy jednak stwierdzić, że standardy ich utrzymania w ciągu ostatnich lat zostały znacząco podniesione.

Zielone korytarze

Z informacji przekazanych nam przez Zarząd Zieleni wynika, że od listopada 2018 roku zostały obsadzone roślinami trwałymi ciągi ulic o łącznej długości ok. 52 km, w tym 11 km jako realizacja zadania pod nazwą „Zielone ulice” (pełen tytuł zadania: Infrastruktura „Zielone ulice’’ – etap I), w miejscach niewymagających przebudowy pasów drogowych. Do wspomnianych roślin trwa- łych zaliczają się głównie drzewa, ale w mniejszej części także krzewy oraz byliny.

Wśród dzielnic, których ulice zostały obsadzone roślinami trwałymi, znajdują się: Bielany, Białołęka, Bemowo, Targówek, Wawer, Praga-Północ, Praga-Południe, Wola, Ochota, Ursus, Włochy, Żoliborz oraz Śródmieście. Z zestawieniem zawierającym wyszczególnienie ulic, długości fragmentów z wykonanymi nasadzeniami oraz rodzajem roślinności można zapoznać się tutaj.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji”, ponieważ od listopada 2018 roku zostały obsadzone roślinami trwałymi ciągi ulic o łącznej długości ok. 52 km.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!