Strona główna Obietnice wyborcze Powołanie Pełnomocniczki ds. Kobiet

Powołanie Pełnomocniczki ds. Kobiet

Powołanie Pełnomocniczki ds. Kobiet

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Powołamy pełnomocniczkę prezydenta Warszawy ds. kobiet i utworzymy Radę Kobiet, zespół doradczy reprezentujący wszystkie środowiska kobiece.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Na początku lutego 2018 roku Rafał Trzaskowski zorganizował przed jednym ze stołecznych żłobków konferencję prasową. Ówczesny kandydat na urząd prezydenta Warszawy uchylił rąbka tajemnicy, jakie sprawy będą dla niego najistotniejsze, gdy będzie miał możliwość rządzić stolicą. Szczególną uwagę Trzaskowski zwrócił na kwestię praw kobiet oraz równouprawnienia obu płci. Wśród wymienionych postulatów znalazły się m.in. równe płace w ratuszu dla osób zajmujących te same stanowiska, kontynuacja programów in vitro czy pomoc dla kobiet będących ofiarami przemocy.

Podczas spotkania z mediami Rafał Trzaskowski zapowiedział także utworzenie urzędu Pełnomocniczki ds. Kobiet, której zadaniem będzie czuwanie nad realizacją przedstawionych postulatów. Obietnica dotycząca powołania stanowiska znalazła się również w specjalnym spocie wyborczym „Warszawa dla kobiet”, a także ogłoszonym w październiku 2018 roku programie wyborczym.

Wcielenie pomysłu w życie

W czerwcu 2019 roku odbyła się inauguracja programu „Warszawa dla kobiet”, którego główną ideą jest promocja i ochrona praw kobiet. W ramach inicjatywy powołano dwie nowe instytucje. Pierwszą z nich jest Rada Kobiet pełniąca funkcję ekspercką, konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy prezydencie Warszawy. W ratuszu utworzono także stanowisko Pełnomocniczki ds. Kobiet, na którą w drodze konkursu została wybrana Katarzyna Wilkołaska-Żuromska. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy:

Do jej zadań należeć będzie opracowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy strategii realizacji programu na rzecz kobiet oraz inicjowanie, koordynowanie, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w Warszawie w zakresie równości i respektowania praw kobiet, ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

Z założenia funkcjonowanie wspomnianych organów ma wzajemnie się uzupełniać. Do głównych zadań Rady należy współpraca z Pełnomocniczką w szerokim spektrum działań na rzecz praw kobiet, które opisano na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy.

Stan obecny

Aktualnie urząd Pełnomocniczki ds. kobiet wciąż sprawuje Katarzyna Wilkołaska-Żuromska. Z jej inicjatywy w ostatnim czasie zainaugurowano projekt „Mama Warszawianka” wspierający kobiety na rynku pracy. Ponadto pełnomocniczka reprezentuje miasto na zewnątrz w wydarzeniach poświęconych prawom kobiet, a także angażuje się w działania na rzecz dostępu do antykoncepcji w warszawskich szpitalach oraz promuje projekt Rafała Trzaskowskiego ws. bezpłatnych miejsc w warszawskich żłobkach.

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, ponieważ powołano Pełnomocniczkę ds. Kobiet.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!