Strona główna Obietnice wyborcze Program dopłat do mieszkań komunalnych

Program dopłat do mieszkań komunalnych

Program dopłat do mieszkań komunalnych

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Każdej osobie lub rodzinie, która czeka na mieszkanie komunalne dłużej niż sześć miesięcy, miasto powinno dopłacić do wynajmu mieszkania na rynku, do czasu uzyskania przez nią kluczy do mieszkania miejskiego. To oznacza, że miasto zobowiązuje się rozwiązać problem mieszkaniowy każdego warszawiaka w ciągu pół roku.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Kolejną obietnicą Rafała Trzaskowskiego związaną z mieszkalnictwem były dopłaty dla rodzin czekających dłużej niż pół roku na mieszkania komunalne. W programie czytamy:

Każdej osobie lub rodzinie, która czeka na mieszkanie komunalne dłużej niż sześć miesięcy, miasto powinno dopłacić do wynajmu mieszkania na rynku, do czasu uzyskania przez nią kluczy do mieszkania miejskiego. To oznacza, że miasto zobowiązuje się rozwiązać problem mieszkaniowy każdego warszawiaka w ciągu pół roku.

Dostosowanie prawa miejscowego

Z informacji udzielonych nam przez Urząd Miasta, wynika, że w ramach działań w zakresie po- prawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem stolicy, zaplanowano prace nad wprowadzeniem rozwiązania, które umożliwiłoby udzielenie dofinansowania przez gminę na wynajem mieszkania na rynku. Działania te są zgodne z założeniami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały nr LIX/1535/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy” na lata 2018-2022. W 2019 roku nastąpiły jednak istotne zmiany przepisów regulujących kwestie mieszkaniowe, wprowadzono m.in. nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wpłynęło to na kształt dotychczasowych rozwiązań związanych z mieszkalnictwem. W celu dostosowania prawa miejscowego do zmian w prawie Rada Miasta Stołecznego Warszawy 5 grudnia 2019 roku wprowadziła odpowiednie uchwały. Obecnie trwa proces wdrażania przyjętych dotychczas rozwiązań. Na proces wprowadzania w życie dopłat do mieszkań komunalnych wpływa także stan epidemii oraz szereg planowanych zmian ustawowych, m.in. ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa czy ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o SAN, czyli o społecznych agencjach najmu). Wszystkie zmiany w przepisach – zarówno te już wprowadzone, jak i te planowane – znacząco wpływają na gospodarkę zasobem mieszkaniowym Warszawy oraz na możliwości realizowania polityki miasta w tym zakresie.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „działania niepodjęte”, ponieważ dotychczas nie poczyniono żadnych konkretnych kroków na rzecz jej realizacji. Trwa jedynie dostosowywanie prawa miejscowego do zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmian Kodeksu cywilnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!