Strona główna Obietnice wyborcze Program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Wprowadzę program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym uruchomię specjalny, całodobowy numer dla ofiar przemocy.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Obietnica stworzenia programu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet pojawiła się w programie wyborczym Jacka Sutryka w rozdziale „O bezpiecznej rodzinie, szczęśliwych pokoleniach, zdrowiu i sporcie”. Jednym z wyszczególnionych założeń obietnicy jest także uruchomienie całodobowego numeru telefonu dla ofiar przemocy domowej.

Obecnie funkcjonujący program ustanowiono jeszcze przed I turą wyborów samorządowych, która odbyła się 21 października 2018 roku. Rada Miejska Wrocławia przyjęła 11 października 2018 roku uchwałę nr LXIII/1517/18, ustanawiającą Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024. Wykonanie uchwały po- wierzono prezydentowi miasta.

Wśród podstawowych założeń programu znalazło się m.in. zwalczanie problemu przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawiska przemocy i towarzyszących jej patologii oraz usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy. Zgodnie z zawartymi w programie informacjami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ciągu ostatnich siedmiu lat we Wrocławiu systematycznie wzrasta liczba procedur Niebieskiej Karty – z 408 (obejmujących 1 195 osób) w 2011 roku do 1 659 (obejmujących 4 699 osób) w 2017 roku. Najwięcej, bo 1 738 kart, wydano w 2016 roku – procedura objęła w sumie 5 507 osób.

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam w trybie informacji publicznej przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia w latach 2019-2020 w ramach wsparcia świadczona była pomoc psychospołeczna, prawna, pedagogiczna, psychiatryczna i terapeutyczna. W dni wolne od pracy działa Wrocławski Telefon Zaufania 71 776 62 08, prowadzone są też działania edukacyjne.

Ponadto we Wrocławiu zapewnione są schronienia dla ofiar przemocy domowej.

Oddzielnym zagadnieniem jest funkcjonowanie we Wrocławiu całodobowego telefonu zaufania. Całodobowy, działający także w dni świąteczne numer 512 198 939 jest obsługiwany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie od 1 lutego do 12 czerwca 2019 roku przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne.

Podczas kadencji Jacka Sutryka nie stworzono nowego programu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Kontynuowany jest natomiast program, który został uchwalony jeszcze przed wyborami samorządowymi. W związku z tym obietnicy przypisujemy ocenę „działania niepodjęte”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!