Strona główna Obietnice wyborcze Przywrócenie ponad 150 zlikwidowanych posterunków policji

Przywrócenie ponad 150 zlikwidowanych posterunków policji

Przywrócenie ponad 150 zlikwidowanych posterunków policji

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rząd Prawa i Sprawiedliwości powstrzyma proces zamykania posterunków Policji. Nie zgadzamy się z koncepcją „policji na telefon”, polegającą na skoncentrowaniu sił i środków wyłącznie w ośrodkach miejskich. Jej realizacja oddala służbę ochrony porządku publicznego od obywatela, wydłuża czas reakcji na niebezpieczne zdarzenia, zmniejsza bezpieczeństwo mieszkańców i rozzuchwala przestępców.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Obietnica przywrócenia posterunków policji po raz pierwszy pojawiła się w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Czytamy w nim, że “rząd Prawa i Sprawiedliwości powstrzyma pro- ces zamykania posterunków Policji. Nie zgadzamy się z koncepcją „policji na telefon”, polegającą na skoncentrowaniu sił i środków wyłącznie w ośrodkach miejskich. Jej realizacja oddala służbę ochrony porządku publicznego od obywatela, wydłuża czas reakcji na niebezpieczne zdarzenia, zmniejsza bezpieczeństwo mieszkańców i rozzuchwala przestępców”.

Słowa o “policji na telefon” stanowiły ocenę polityki rządu Platformy Obywatelskiej, która zakładać miała zmniejszenie liczby posterunków. Zgodnie z oficjalnymi danymi, liczba ta spadła z 820 posterunków na początku 2009 roku do 397 w końcu 2015 roku. Uzasadniając taką redukcję, ówczesne kierownictwo MSWiA zwracało uwagę, że w okresie tworzenia dużej sieci posterunków środki komunikowania się z Policją nie były rozwinięte w takim stopniu jak obecnie. Łatwość nawiązania kontaktu, np. za pomocą telefonii komórkowej, sprawia, że utrzymywanie gęstej sieci posterunków Policji wydaje się nieuzasadnione Podkreślano również, że zmiany w strukturze organizacyjnej mają służyć skuteczniejszej realizacji ustawowych obowiązków Policji, ponieważ małe posterunki często borykają się z poważnymi brakami kadrowymi. Poruszony został także wpływ zmian organizacyjnych w Policji na liczbę interwencji i przestępstw. Ministerstwo przytoczyło ponadto dane z których wynikało, iż w zdecydowanej większości gmin (65%) wzrosło nasycenie służbami patrolowo-obchodowymi, natomiast czas reakcji na zdarzenie uległ skróceniu na terenie 58% gmin. Po zwycięskich dla PiSu wyborach parlamentarnych, nowe kierownictwo resortu (minister Mariusz Błaszczak i wiceminister Jarosław Zieliński) przystąpiło do realizacji programu odbudowy posterunków.

2 czerwca 2016 r. ogłoszono przywrócenie pierwszego posterunku policji w Kampinosie, który został zlikwidowany 3 lata wcześniej. Minister Błaszczak poinformował wówczas, że planowane jest przywrócenie ponad 150 zlikwidowanych wcześniej posterunków.

Liczba ta była w kolejnych miesiącach stale przytaczana przy okazji kolejnych uroczystych przy- wróceń posterunków. W celu weryfikacji tej obietnicy, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Komendy Głównej Policji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że z “danych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP liczba odtworzonych posterunków Policji w latach 2016-2019 do 01.08.2019 r. wynosi 67. Liczba nowo utworzonych tego rodzaju komórek organizacyjnych Policji to 39. W tym czasie nie likwidowano posterunków Policji”.

Przywrócono 67 posterunków

Dane te stoją w sprzeczności z informacjami podawanymi przez stronę rządową. Minister Brudziński w kwietniu 2018 roku mówił o 75 przywróconych jednostkach. Minister Zieliński podczas narady kierowniczej Policji w styczniu 2019 roku przekazał policjantom, że dotychczas odtworzo- no już 99 posterunków, a na stulecie Polskiej Policji zostanie przywrócony jubileuszowy, setny posterunek. Premier Morawiecki w lutym 2019 roku otwierał ów zapowiedziany przez ministra Zielińskiego „setny” posterunek. W narracji rządu, na poziomie obietnic, wyraźnie mówi się o przywróceniu 150 posterunków, które zostały zlikwidowane przez rząd PO-PSL. W rzeczywistości, przywrócono ich jedynie 67. Stanowi to zaledwie 45% zamierzonego planu. Nawet jednak jeśli doliczymy do nich posterunki nowopowstałe – łączna liczba “nowych” posterunków Policji za rządów Prawa i Sprawiedliwości wynosi 106, a więc znacznie mniej niż zapowiedziane 150.

75% Polaków dobrze ocenia Policję

Polska Policja cieszy się niezmiennie wysokim zaufaniem społecznym – w najnowszym raporcie CBOSu dobrze ocenia jej działalność 75% ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest 16% Polaków. Najnowszy wynik jest jednym z najlepszych w historii badań. Podobnie wygląda kwestia poczucia bezpieczeństwa – aż 89% ankietowanych uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Odmiennego zdania jest jedynie 8% respondentów.

Zgodnie z zapowiedziami, rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął się programu przywracania posterunków Policji zlikwidowanych za rządów PO-PSL. Nie odbyło się to jednak na tak dużą skalę, jak pierwotnie zakładano, w związku z tym obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!