Strona główna Obietnice wyborcze Rewitalizacja Promenady Krzyckiej i Wzgórza Partyzantów

Rewitalizacja Promenady Krzyckiej i Wzgórza Partyzantów

Rewitalizacja Promenady Krzyckiej i Wzgórza Partyzantów

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Zrewitalizuję Promenadę Krzycką.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

W swoim programie wyborczym, w ramach obietnic związanych z ochroną środowiska, ekologią i dbaniem o tereny zielone w mieście, Jacek Sutryk zaznaczył, że chciałby zrewitalizować Pro- menadę Krzycką, czyli malowniczy zielony trakt nasypu na Krzykach. Kandydat na prezydenta miasta zobowiązał się do przedłużenia tej trasy w obu kierunkach i tym samym przekształcenia Traktu Hugo Richtera w pieszo-rowerową obwodnicę centrum Wrocławia. Jacek Sutryk obiecał ponadto, że zajmie się rewitalizacją Wzgórza Partyzantów, w tym m.in. przerzuceniem kładki ze Wzgórza nad Fosą Miejską, oraz że poprawi dostępność Parku Wschodniego.

Promenada Krzycka

Informacje o planach związanych z tą inwestycją znajdują się na oficjalnej stronie prezydenta Jacka Sutryka. Dowiadujemy się z niej, że przeprowadzone zostały społeczne konsultacje w związku z planami rewitalizacji i rozbudowy Promenady, czego rezultatem był wydany w lipcu 2019 roku raport z konsultacji z mieszkańcami. W tym samym roku została opracowana także koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania tego obszaru.

Informacje na temat postępów w realizacji planów prezydenta Sutryka uzyskaliśmy od Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Z odpowiedzi wynika, że w maju 2020 roku został już zrealizowany pierwszy etap odcinka od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej, a jego koszt wyniósł 581 015,15 zł. W przypadku drugiego etapu rozbudowy tego odcinka została już opracowana dokumentacja projektowa – zaplanowana została budowa ciągów pieszych, oświetlenia i sieci Miejskich Kanałów Technologicznych. Obecnie procedowane jest pozyskiwanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Realizacja tego etapu jest dopiero w planach i zależy od pozyskania wspomnianych terenów dla Gminy Wrocław, otrzymania pozwoleń na budowę oraz zdobycia środków.

Miasto poinformowało nas również o dacie zakończenia robót budowlanych na podstawowym odcinku od ul. Borowskiej do ul. Srebrnogórskiej i robót dodatkowych od ul. Srebrnogórskiej do ul. Bardzkiej, gdzie zbudowane mają być ciągi rowerowe i piesze, oświetlenie, kanałów i uporządkowana zostanie zieleń. 16 września podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Prace nad odcinkiem podstawowym mają zakończyć się do 16 kwietnia 2021 roku, a nad odcinkiem dodatkowym – do 16 czerwca 2021 roku. Inwestycja ma kosztować miasto łącz- nie 2 829 961,66 zł. W przypadku rozbudowy odcinka od ul. Pirenejskiej do ul. Srebrnogórskiej opracowana została już dokumentacja projektowa, lecz realizacja tej części projektu uzależniona jest od pozyskania terenów od osoby prywatnej. Koszt inwestycji wyceniono na 1 600 000 zł.

Tymczasem prace nad kolejnym odcinkiem, obejmującym trasę od ul. Bardzkiej, przez ul. Śliwkową, ul. Ziębicką i ul. Gazową, zostały podzielone na trzy etapy. Etap pierwszy (od ulicy Bardzkiej do ul. Śliwkowej), a także etap drugi (od ul. Ziębickiej do ul. Gazowej) są obecnie w fazie przygotowywania dokumentacji. Faza ta ma zakończyć się do 15 grudnia 2020 roku. Następnie ogłoszony zostanie przetarg, a zwycięski wykonawca będzie miał cztery miesiące na realizację projektu. Z kolei etap trzeci (od ul. Śliwkowej do ul. Ziębickiej) nie jest obecnie możliwy do zrealizowania, ponieważ nie podjęto jeszcze decyzji o podziale nieruchomości ani o konieczności wykupu terenów od osoby prywatnej i odrolnienia działki. W przypadku odcinka od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej opracowana została już dokumentacja projektowa, lecz ta część inwestycji wymaga przejęcia przez Gminę Wrocław działek od ogródków działkowych ROD Oaza i ROD Obrońca, a także uzyskania i podpisania umowy dzierżawy z PKP. Wedle informacji, które uzyskaliśmy od Urzędu Miasta, trudno jest określić termin realizacji tych zadań.

Wzgórze Partyzantów

Jak poinformował nas wrocławski ratusz, istnieje już plan inwestycyjny zatytułowany „Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu – etap I”, który ujęty jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Miasto ubiega się o dofinansowanie inwestycji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura – Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Koszt inwestycji wyceniany jest na około 14,8 mln zł, z czego wkład pieniężny miasta wynosi 7 mln zł. Urząd Miasta deklaruje, że inwestycję uda się zakończyć pod koniec czerwca 2023 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!