Strona główna Obietnice wyborcze Rozbudowa sieci tras rowerowych do 800 km długości

Rozbudowa sieci tras rowerowych do 800 km długości

Rozbudowa sieci tras rowerowych do 800 km długości

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

550 kilometrów chcielibyśmy rozbudować do ponad 800 kilometrów. Chcemy stworzyć cały system. Często mamy miejsce, że są fantastyczne ścieżki rowerowe, ale gdzieś się urywają, nie ma kontynuacji, albo jak w alei KEN są bardzo przeciążone.

Konferencja prasowa w ramach programu Stolica Lepszej Komunikacji, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa w ramach programu Stolica Lepszej Komunikacji, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Rafał Trzaskowski przedstawił swoją wizję dotyczącą ścieżek rowerowych oraz szeroko rozumianego systemu rowerów publicznych w trakcie konferencji prasowej we wrześniu 2018 roku.

„550 kilometrów chcielibyśmy rozbudować do ponad 800 kilometrów. Chcemy stworzyć cały system. Często mamy miejsce, że są fantastyczne ścieżki rowerowe, ale gdzieś się urywają, nie ma kontynuacji, albo jak w alei KEN są bardzo przeciążone” – zapowiedział kandydat PO.

Obietnica ta została doprecyzowana w programie wyborczym. Wspomniane 800 km tras ma zostać osiągnięte w ciągu 5 lat, a więc do roku 2023. Szczególną uwagę zwrócono na łączenie istniejących już tras, zwłaszcza tych biegnących w centrum miasta.

Jak wygląda realizacja obietnicy?

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta zawartymi w pu- blikacji „Warszawski raport rowerowy” długość tras rowerowych na koniec roku 2018 wyniosła

591 km. Dwanaście miesięcy później liczba ta wzrosła o ponad 50 km i osiągnęła poziom 644 km. W odpowiedzi na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej ratusz poinformował nas, że w roku 2020 (stan na październik) do użytku oddano kolejne 20 km tras. Łącznie daje to 665 km infrastruktury rowerowej. W przekazanej informacji zaznaczano też, że średnio co roku w stolicy powstaje od 50 do 60 km tras. Zakładając, że tempo to będzie utrzymywane, obietnica Rafała Trzaskowskiego powinna zostać zrealizowana.

Czy rozbudowa infrastruktury przyczynia się do zwiększonej popularności rowerów wśród warszawiaków?

Równolegle ze zwiększaniem się długości tras rowerowych rośnie również liczba dostępnych rowerów miejskich. W roku 2017 wynosiła ona 5 147, by w następnych dwóch latach wzrosnąć odpowiednio do 5 337 oraz 5 701. Zmiany te pociągnęły za sobą wzrost liczby użytkowników popularnych Veturilo. W roku 2017 z usług publicznych rowerów miejskich skorzystało 610 tys. osób. W roku 2018 było już to 785 tys., a po upływie następnych 12 miesięcy 901 tys. W statystykach odnotowano też po raz pierwszy od wielu lat spadek liczby wypożyczeń. W ubie- głym roku wyniosła ona 5,95 mln, co było wynikiem słabszym niż w roku 2018 – 6,44 mln (nota- bene wynik rekordowy). Natomiast w roku 2017 liczba wypożyczeń wyniosła 5,13 mln.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji’’, ponieważ od czasu objęcia stanowiska prezydenta stolicy przez Rafała Trzaskowskiego rozbudowano trasy rowerowe w Warszawie, a w kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych tras.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!