Strona główna Obietnice wyborcze Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Drugi punkt to wsparcie dla ludzi młodych, wchodzących w życie. Mamy w planie obniżenie PIT-u pracowniczego. Kolejnym aspektem będzie pomoc dla emerytów, w postaci „13stki” dla każdego emeryta.

#NowaArenaProgramowa, 23.02.2019

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

#NowaArenaProgramowa, 23.02.2019

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Zapowiedź dodatkowego, jednorazowego świadczenie 1100 zł dla wszystkich emerytów, została ogłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego 23 lutego 2019 r. podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Polska sercem Europy” w Warszawie. Prezes partii przedstawił wtedy nową arenę programową, tzw. „Nową Piątkę PiS-u”, znaną także pod nazwą „Piątka Kaczyńskiego”. Jej elementami są obietnice:

 • 500+ na każde dziecko;
 • 0% PIT dla młodych do 26 ż.;
 • obniżenie kosztów pracy;
 • świadczenie dla emerytów +1100 zł;
 • przywrócenie połączeń PKS pomiędzy powiatami i gminami

Kaczyński określił to świadczenie jako „trzynastkę w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta” i „potężne wsparcie społeczeństwa”.

Warto nadmienić, że jako pierwszy publicznie o pomyśle trzynastej emerytury mówił Kornel Morawiecki. W marcu 2017 r. lider Wolnych i Solidarnych zaproponował rozwiązanie, w postaci „trzynastki” pod koniec roku, które wspomoże najbiedniejszych emerytów. Taką samą propozycję przedstawił w maju 2017 r. podczas konferencji prasowej Grzegorz Schetyna. Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego partia, po wygranych wyborach, nie podwyższy wieku emerytalnego, ale jako zachętę do pozostania dłużej na rynku pracy wprowadzi trzynastą emeryturę.

Zapowiedź projektu o nazwie „Emerytura+” i plan jego realizacji został przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas konferencji 5 marca 2019 r. Dwa dni później podczas wspólnej konferencji premier i ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawili założenia projektu. Według minister do świadczenia 1100 zł brutto będzie uprawnionych 9 720 tys. osób, w tym 6 940 tys. emerytów i 2 620 tys. rencistów. Zapowiedziała też, że świadczenie będzie wypłacane bez potrzeby składania wniosku od 1 maja br. Premier ujawnił, że finansowanie programu będzie pochodzić z pieniędzy “zablokowanych” w 2018 r. w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uszczelnienia podatków, szybkiego wzrostu gospodarczego oraz że to inwestycja, która zwróci się w formie podatków. Koszt programu określono na 10,7 mld zł brutto.

Według informacji udzielonych przez minister Rafalską 7 marca podczas konferencji prasowej, projekt został tego samego dnia skierowany do społecznych konsultacji, które ze względu na szybki tryb procedury legislacyjnej, odbyły się w skróconym trybie 21 dni. Rządowy projekt usta- wy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. został przyjęty przez Radę Ministrów 26 marca 2019 r. i tego samego dnia wpłynął do Sejmu.

4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Za ustawą głosowało 369 posłów, przeciw – 3, a wstrzymało się 19. Usta- wę poparli wszyscy głosujący posłowie Prawa i Sprawiedliwości (224) oraz 172 z głosujących 194 posłów z innych partii. Przeciw byli wszyscy (2) głosujący posłowie koła TERAZ!, a wszyscy (15) głosujący posłowie klubu Nowoczesna wstrzymali się od głosu. 12 kwietnia ustawę przekazano prezydentowi do podpisu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 23 kwietnia 2019 r.

Ustawa w art. 2. określa osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pienięż-nego. Przysługuje ono osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

 • renty wojennej;
 • renty lub emerytury rolniczej;
 • renty kombatanckiej;
 • emerytury wojskowej;
 • emerytury mundurowej;
 • emerytury lub renty z powszechnego systemu ubezpieczeniowego;
 • świadczenia powstałego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • świadczenia powstałego z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • renty socjalnej;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • okresowej emerytury kapitałowej;
 • emerytury pomostowej;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • okresowej emerytury rolniczej;
 • emerytury „Mama 4+”.

Zgodnie z ustawą osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia otrzymały je w maju, czerw- cu (świadczenie przedemerytalne) albo lipcu (świadczenie emerytalno-rentowe) 2019 r. Od 1100 zł brutto odlicza się podatek dochodowy od osób fizycznych 18% i składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9%. Osoby uprawnione otrzymały zatem 888,25 zł netto.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!