Strona główna Obietnice wyborcze Uruchomienie pogotowia gerontologicznego

Uruchomienie pogotowia gerontologicznego

Uruchomienie pogotowia gerontologicznego

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Uruchomię sieć osiedlowych punktów wsparcia i aktywności seniorów. Obejmę seniorów systemem kompleksowej, spersonalizowanej opieki gerontologicznej i psychogerontologicznej. Wspomogę rodziny i opiekunów osób starszych.
Uruchomię pogotowie gerontologiczne. Będę wspierał aktywizację zawodową seniorów.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Jacek Sutryk w swoim programie zadeklarował uruchomienie pogotowia gerontologicznego.

Zgodnie z odpowiedzią Urzędu Miejskiego w ramach pogotowia gerontologicznego realizowane są cztery zadania: „Taxi 75+”, „Złota rączka”, „Koperta życia”, a także pilotażowy projekt tele- opieki kardiologicznej i diabetologicznej.

Taxi 75+

Projekt ten polega na zapewnieniu najstarszym wrocławianom darmowego transportu. Pro- gram realizowany jest przez Stowarzyszenie Żółty Parasol. Z bezpłatnych przewozów w ramach programu mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 75. rok życia i dysponują Złotą Wrocławską Kartą Seniora.

Jedna osoba może skorzystać z maksymalnie dwóch przejazdów w miesiącu. Bezpłatne przejazdy odbywają się w granicach Wrocławia, a ich celem mogą być wyłącznie urzędy państwowe lub samorządowe bądź placówki opieki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną) oraz cmentarze (te ostatnie z wyłączeniem okresu od 23 października do 2 listopada). Program ruszył pod koniec listopada 2018 roku, już za kadencji Jacka Sutryka.

Złota rączka (zawieszony ze względu na pandemię)

Jest to program bezpłatnych drobnych usług naprawczych i technicznych wykonywanych w domu seniora, dedykowany posiadaczom Wrocławskiej Szmaragdowej Karty Seniora, czyli osobom powyżej 90. roku życia. W skład usługi wchodzą naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień, naprawy niewymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów; naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową oraz naprawy niewymagające natychmiastowej interwencji. Koszt potrzebnych materiałów ponosi w dalszym ciągu senior. Program ruszył w październiku 2019 roku.

Koperta życia

To program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jest to projekt skierowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie mieszkańców miasta o znaczeniu posiadania, w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. W skład pakietu wchodzą:

  • karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z woreczkiem strunowym. Składa się z ankiety, która zawiera informacje dotyczące grupy krwi, danych osobowych, kontaktu do najbliższych, przebytych chorób, wszelkich uczuleń, przyjmowanych leków, lekarza pro- wadzącego, informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych, numerów telefonów alarmowych,
  • magnes na lodówkę z logo projektu (za pomocą którego przymocowuje się Kartę na lodówkę),
  • naklejka na lodówkę (alternatywa dla osób, które nie mają możliwości przyczepienia magnesu do lodówki) z informacją dla służb medycznych o istnieniu Karty, która umieszczona jest wewnątrz lodówki.

Program ruszył 31 lipca 2018 roku, a więc jeszcze za kadencji Rafała Dutkiewicza.

Pilotażowy projekt teleopieki kardiologicznej i diabetologicznej oraz tzw. opaska życia – opieka telemedyczna

Program ruszył w lipcu 2020 roku. Miało nim zostać objętych 110 pacjentów. W ramach pakietu kardiologicznego pacjenci mieli zostać bezpłatnie wyposażeni w przenośne urządzenie EKG połączone z centrum telemedycznym stale monitorującym zapisy urządzenia. W ramach pakietu pacjent miał otrzymać także możliwość odbycia trzech konsultacji z lekarzem kardiologiem.

Pakiet diabetologiczny obejmował zestaw startowy składający się z glukometru z glukotransmiterem oraz trzymiesięcznej opieki diabetologicznej.

Pakiet teleopieki obejmował domowe terminale głośnomówiące oraz bransoletę lub wisiorek z przyciskiem alarmowym dla osób niewychodzących z domu, z kolei aktywniejsi seniorzy mieli otrzymać tzw. opaski życia – pozwalające wezwać pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!