Strona główna Obietnice wyborcze Warszawskie Tanie Mieszkania na Wynajem

Warszawskie Tanie Mieszkania na Wynajem

Warszawskie Tanie Mieszkania na Wynajem

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Z kolei na rynku wynajmu ceny są dziś bardzo wysokie, a popyt przewyższa podaż. I tu widzimy pole do interwencji miasta: naszą rolą jest pomóc młodym w znalezieniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Właśnie dlatego Warszawa będzie budować tanie mieszkania miejskie pod wynajem – co najmniej 1500 rocznie.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Rafała Trzaskowskiego zawiera szereg obietnic mieszkaniowych ujętych w rozdziale „Warszawa, w której lepiej się mieszka”. W jednym z fragmentów dokumentu czytamy:

Warszawa ma wciąż za mało przystępnych cenowo mieszkań. Nawet osoby średnio zarabiające stają przed dylematem: wynajmować za bardzo wysokie stawki czy wiązać się na kilkadziesiąt lat kredytami? Osoby o niższych zarobkach są w jeszcze gorszej sytuacji, nie mówiąc już o osobach ubogich.

W odpowiedzi na ten problem ze strony kandydata PO pojawiła się m.in. obietnica budowy ta- nich mieszkań na wynajem. Począwszy od 2020 roku, w każdym kolejnym roku ma ich powstawać 1,5 tys. Miejskie mieszkania mają mieć niski czynsz – zgodnie z programem o około połowę w porównaniu do mieszkań dostępnych na rynku. Program „Warszawskich Tanich Mieszkań na Wynajem” zaadresowany jest do wszystkich warszawiaków, którzy nie są właścicielami innego lokalu. Do 2030 roku Warszawa ma mieć zasób 100 tys. miejskich mieszkań.

Tanie mieszkania na wynajem

W Warszawie powstaje aktualnie 478 mieszkań na wynajem. W planach jest budowa ok. 650, a w następnych latach przewidywane jest przygotowanie inwestycji na ok. 500 mieszkań. Daje to łączną liczbę ok. 1 630 mieszkań.

Nowe mieszkania są efektem realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy”, obejmującego nowe inwestycje mieszkaniowe oraz dalszą poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu. Dzięki temu do 2030 roku, zgodnie z obietnicą Rafała Trzaskowskiego, w Warszawie ma być 100 tys. mieszkań, które posłużą do realizacji po- trzeb mieszkaniowych warszawiaków.

Obecnie w realizacji są inwestycje mieszkaniowego budownictwa społecznego, w ramach których powstanie 478 mieszkań w dzielnicach: Targówek (przy ul. Odrowąża), Praga-Południe (Targowa/Skaryszewska), Praga-Północ (Łomżyńska) i Wawer (Bambusowa). W 2019 roku 228 nowych mieszkań oddanych przez Warszawę zyskało swoich lokatorów, w tym 96 lokali, które powstały w ramach komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Ursusie i Wesołej. Stolica wydała na ten cel 26,2 mln zł. Warszawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało w 2019 roku do użytkowania łącznie 132 mieszkania (Mała, Łomżyńska, Stalowa i Korzona), na które miasto przeznaczyło środki w wysokości 31,2 mln zł. W tym samym roku ratusz przeznaczył na remonty i modernizacje mieszkaniowego zasobu ponad 225 mln zł. Dzięki temu wyremontowano m.in. blisko 1,9 tys. pustostanów, zwiększając liczbę dostępnych mieszkań komunalnych. Zakończono też kompleksową modernizację sześciu budynków ze 118 lokalami mieszkalnymi. Podniesiono także standard zamieszkania w 1 280 lokalach miasta poprzez doposażenie ich w instalacje centralnego ogrzewania.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji”, ponieważ w Warszawie powstały już pierwsze tanie mieszkania na wynajem, a planowana jest budowa kolejnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!