Strona główna Obietnice wyborcze Wielki film patriotyczny

Wielki film patriotyczny

Wielki film patriotyczny

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Zbierzmy pieniądze na jeden lub dwa wielkie, hollywoodzkie filmy, które pokażą, jak naprawdę wyglądała wojna w Polsce.

Twitter Prawo i Sprawiedliwość, 17.10.2015 r.

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Twitter Prawo i Sprawiedliwość, 17.10.2015 r.

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński w wywiadzie udzielonym TVP INFO pod- czas 23. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage zapowiedział realizację wielkiego filmu patriotycznego, który miałby promować Polskę na świecie poprzez ukazanie jej historii. Miałby on uzyskać niezależne finansowanie, aby nie nadwyrężać budżetu Ministerstwa. Piotr Gliński zadeklarował ogłoszenie konkursu, najprawdopodobniej międzynarodowego, na scenariusz i pomysł dla takiej superprodukcji. „My musimy to zrobić. Polsce to się należy” – zaznaczył.

Już wcześniej, 27 października 2015 r. partia Prawo i Sprawiedliwość przez oficjalny profil na por- talu Twitter, podała, że Jarosław Kaczyński zamierza doprowadzić do nakręcenia jednego lub dwóch „hollywoodzkich” filmów, które byłyby zrealizowane na wielką skalę i które ukazywałyby wojenne losy Polski.

18 lipca 2016 r. został ogłoszony przez MKiDN dwuetapowy konkurs stypendialny na scenariusz filmu fabularnego o tematyce historycznej. W pierwszym etapie z nadesłanych pomysłów miało zostać wyłonionych 50, których autorzy mieli otrzymać stypendium w wysokości 3 000 zł brutto na stworzenie zarysu (treatmentu) scenariusza. W ostatniej części wybrać miano maksymalnie 5 spośród przedstawionych 50 szkiców. Ich autorzy mieli otrzymać 50 000 zł w celu stworzenia pełnego scenariusza.

Wyniki konkursu ogłoszono 25 października 2017 r. Do pierwszego etapu zgłosiło się 856 auto- rów. Spośród 50 zarysów scenariusza wybrano 5, których autorzy otrzymali przewidziane 50 000 zł (z wyjątkiem Roberta Glińskiego, który zrezygnował z odebrania pierwszego i drugiego stypendium), oraz ponadprogramowo jeszcze 3 prace. Ich autorzy otrzymali stypendia w wysokości 25 000 zł. W ostatniej fazie nagroda 30 000 zł trafiła do Roberta Glińskiego, który przedstawił scenariusz pt. „Sanatorium im. Gorkiego” (przekazał ją w całości Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”), Marka Ławrynowicza za scenariusz zatytułowany „Bruno Schulz – gra w śmierć” oraz Tomasz Klimala za scenariusz filmu pt. „Sokół”.

MKiDN podaje, że „prawie 40 filmów o tematyce historycznej powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pod auspicjami i przy finansowym zaangażowaniu Ministerstwa Kultu- ry i Dziedzictwa Narodowego. Trwa produkcja ponad 30 filmów polskich, w przygotowywaniu jest też kilka koprodukcji międzynarodowych, których szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności”. Nie są jednak dostępne żadne informacje na temat omawianej superprodukcji. O pracach nad realizacją dwóch filmów patriotycznych wspomniał w wywiadzie Andrzej Jurkiewicz, ówczesny prezes Polskiej Fundacji Narodowej. 21 stycznia 2018 r., w komunikacie PFN, znalazła się informacja, że podjęto decyzję o produkcji i promocji dwóch pełnometrażowych filmów – o rodzinie Ulmów i o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że trwa- ją prace nad filmem zatytułowanych „Raport Pileckiego”. Autorem scenariusza jest Leszek Wosiewicz. Projekt wspierany jest przez PFN oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

20 września 2019 r. ma odbyć się premiera filmu „Legiony”, który opowiada o pokoleniach lat 1914- 1916. Według MKiDN ma to być „kino przygodowe w najlepszym wydaniu, zrealizowane przy uży- ciu najnowocześniejszych technik filmowych. (…) Budżet filmu wyniósł ponad 33 mln zł. Produkcję wsparły instytucje nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych”. Wciąż nie jest to jednak szumnie zapowiadana, „hollywoodzka” superprodukcja.

Nie udało się uzyskać od MKiDN żadnych konkretnych informacji nt. terminu realizacji zapowie- dzianego filmu oraz budżetu przewidzianego na to przedsięwzięcie. Ze względu na brak informacji o jakichkolwiek – poza ogłoszeniem i zakończeniem konkursu na scenariusz – krokach podjętych w celu realizacji zapowiedzianej superprodukcji, obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!