Strona główna Obietnice wyborcze Zakup co najmniej 20 nowych składów SKM

Zakup co najmniej 20 nowych składów SKM

Zakup co najmniej 20 nowych składów SKM

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Szybka Kolej Miejska zakupi co najmniej 20 nowych składów.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Kolejną sprawdzoną przez nas obietnicą Rafała Trzaskowskiego, zawartą w jego programie, jest zakup przynajmniej 20 nowych składów dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Przetarg z 2019 i umowa z Newagiem

26 grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na dostawę 21 zespołów trakcyjnych wraz z dokonywaniem koniecznych przeglądów przez siedem lat. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15 składów ma być dłuższych (85-95 m), a 6 krótszych (70-75 m).

Ponadto pierwsze dwa pojazdy miałyby być dostarczone w ciągu 23 miesięcy od daty podpisania kontraktu, a ostatnie mają znaleźć się w stolicy nie później niż 30 listopada 2022 roku. Kryteria przyjęte do oceny złożonych ofert to cena dostarczenia pojazdów (waga 80 proc.) oraz cena ich utrzymania (waga 20 proc.). Do treści zamówienia dwie firmy wniosły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, jednak część uwag została już uwzględniona przez SKM, a reszta została przez Izbę oddalona (link 1, link 2).

27 lutego 2020 roku Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy, działająca jako pełnomocnik war- szawskiej SKM, opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Okazało się, że jedynym przedsiębiorstwem, które się zgłosiło, była Spółka Newag z Nowego Sącza. Zaproponowana cena realizacji całego zamówienia to niecałe 668 mln zł brutto.

Jak czytamy na stronie internetowej SKM, 7 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy koleją a Newagiem. Dofinansowanie zamówienia ze środków unijnych wyniesie 202 mln zł.

Wcześniejsze starania o dostawę pociągów

Warto zaznaczyć, że 24 października 2017 roku SKM ogłosiło przetarg na dostawę trzynastu składów pociągów z opcją rozszerzenia umowy o kolejnych osiem. Dodatkowo dostawca miał zapewnić 15-letnie utrzymanie i serwis maszyn. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną brutto w wysokości niecałych 382 mln zł, przedstawiła spółka Pesa z Bydgoszczy. Niecałe dwa punkty mniej otrzymała propozycja spółki Newag. Kryterium oceny ofert były: cena (waga 78 proc.), okres gwarancji na dostarczone pociągi (15 proc.), czas dostarczenia trzech pierwszych składów (2 proc.) oraz masa pojazdu (5 proc.).

Jak informuje strona internetowa SKM, umowa podpisana z Pesą zakładała dostawę w pierwszej kolejności 13 składów (z tego 10 do końca 2019 roku), a następnie – w razie wyrażenia takiej woli przez SKM – jeszcze ośmiu do końca 2023 roku. Realizacja zamówienia nie doszła jednak do skutku. 17 października 2019 roku SKM wydało oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na nadmierne opóźnienia w jej realizacji. Od terminu, w którym powinien być dostarczony pierwszy skład, minęło 87 dni. SKM umotywowało swoją decyzję ryzykiem utracenia dofinansowania unijnego w razie zmiany warunków umowy.

Podsumowując, obietnica jest w trakcie realizacji, ponieważ 7 kwietnia została podpisana umowa na dostawę nowego taboru dla warszawskiej SKM. Należy zwrócić uwagę, że starania o kontrakt rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, a zatem przed wyborem Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!