Strona główna Obietnice wyborcze Zerowy PIT do 26 roku życia

Zerowy PIT do 26 roku życia

Zerowy PIT do 26 roku życia

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Drugi punkt to wsparcie dla ludzi młodych, wchodzących w życie. Mamy w planie obniżenie PIT-u pracowniczego.

Nowa Arena Programowa PiS, 23.02.2019

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Nowa Arena Programowa PiS, 23.02.2019

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia pojawiła się po raz pierwszy na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości „Nowa Arena Programowa” 23 lutego 2019 roku. Na konwencji tej lider PiS Jarosław Kaczyński przedstawił pomysły partii rządzącej na najbliższe miesiące. Najważniejsze obietnice, w tym omawiana, zostały wówczas ujęte w ramach tzw. „piątki Kaczyńskiego”.

25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którego celem było wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla osób młodych. 4 lipca 2019 r. Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę. Nowe rozwiązania poparło 419 posłów. Przeciwko ustawie głosowała czwórka posłów: trójka posłów z koła poselskiego TERAZ! (Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Mihułka), a także poseł Paweł Skutecki z Kukiz’15. 24 lipca 2019 roku ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. W dołączonej do projektu ustawy Ocenie Skutków Regulacji wskazano na inspiracje analogicznymi rozwiązaniami podatkowymi funkcjonującymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. Belgii i Francji. Wskazano przykładowo, że w Belgii studenci zarabiający poniżej 7 500 euro są zwolnieni z podatku PIT (w 2019 roku jest to 12 657,14 euro).

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Nowa ulga skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Zwolnienie będzie stosowane niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli podatnik zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej. W 2019 r. pracodawca nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, z ulgi skorzysta ponad 2 mln pracowników. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, rozwiązanie to ma zachęcić młodych Polaków do pozostania w kraju i podejmowania legalnego zatrudnienia, poprzez zmniejszenie obciążenia podatkowego. Razem ze zniesieniem limitu dochodowego na dofinansowanie na pierwsze dziecko, w ramach programu 500+, ulga ma również przekonać młodych do szybszego zakładania rodzin.

Potencjalny skutek w postaci powstrzymania emigracji, jak zauważyli dziennikarze OKO.press, mogą poddawać w wątpliwość wyniki IX edycji raportu „Migracje Zarobkowe Polaków”. Raport ten opublikowała w listopadzie 2018 r. firma Work Service. Wśród powodów migracyjnych Polaków, według raportu, korzystniejszy system podatkowy zajmuje dopiero 5. miejsce. Taki powód wskazało 24% respondentów.

Zgodnie z raportem, za najważniejszy powód migracji można uznać perspektywę wyższych zarobków (68% odpowiedzi). Ważniejsze od systemu podatkowego okazały się również: lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (32%), wyższy standard życia (32%) i korzystniejsze warunki socjalne (31%). Równie ważne co system podatkowy okazały się: bardziej przyjazna administracja publiczna oraz możliwość podróżowania.

Według wyliczeń zawartych w Ocenie Skutków Regulacji, szacowany koszt wprowadzanych zmian dla finansów publicznych oscyluje na poziomie 0,9 mld złotych w roku bieżącym i na poziomie 2,45 mld złotych w roku 2020.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!