Strona główna Obietnice wyborcze Zwrot premii przyznanych rządowi

Zwrot premii przyznanych rządowi

Zwrot premii przyznanych rządowi

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Dlatego, po pierwsze, wszyscy ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu dobrowolnie zgodzili się przeznaczyć przyznane im nagrody na cele społeczne w Caritasie.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, 05.04.2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, 05.04.2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Decyzja o przyznaniu ministrom premii została podjęta przez ówczesną premier Beatę Szydło. Łączna wartość nagród dla ministrów konstytucyjnych oraz ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w roku 2017, jak wynika z odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Brejzy, wynosiła 1 991 100 zł brutto. Sama Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w 2017 roku otrzymała nagrody w łącznej wysokości 65 100 zł. Liczba osób, które otrzymały dodatkowy bonus to 21 w przypadku ministrów konstytucyjnych i 12 jeśli chodzi o ministrów w KPRM. Sprawa nagród wywołała gorącą debatę, w której pojawiły się liczne głosy krytyczne wobec działań rządu. W reakcji na krytykę, 5 kwietnia 2018 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą swoje premie na cele społeczne do Caritas. Miało się to dokonać do połowy maja 2018 r. Rzecznik PiS Beata Mazurek zapowiedziała konsekwencje dla tych, który nie dokonają przelewów w wyznaczonym terminie.

16 maja 2018 r. Beata Mazurek podczas konferencji prasowej poinformowała, iż wszystkie osoby, które są czynnymi politykami przekazały nagrody z wyjątkiem trzech osób, które w polityce już nie uczestniczą.

Forma przyznania premii rządowi i ich forma wypłacania zostały omówione przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku”. NIK miał wątpliwości co do realizacji podstawy prawnej na podstawie, której były wypłacane premie (brak wyraźnych przepisów pozwalających na wskazanie podmiotu uprawnionego do wypłaty nagrody prowadził do sytuacji, w której sami nagrodzeni decydowali o przyznaniu sobie nagrody).NIK zwrócił też uwagę na brak uzasadnienia przyznanych premii oraz częstotliwość ich wypłacania, de facto w formie dodatku do uposażenia miesięcznego. Problem według NIK-u jest również niejednolitość i nieprzejrzystość w klasyfikacji wydatków na nagrody dla danej grupy osób, organ kontrolny przypomina, iż dwukrotnie wnioskował w latach 2008 i 2012 w sprawie regulacji i zmiany przepisów dotyczących nagród osób zajmujących wysokie stanowi- ska kierownicze w państwie. Warto też zwrócić uwagę na wzrost premii w porównaniu do zeszłych lat. Największy wzrost wystąpił w 2017 r., w którym na nagrody przeznaczono o 23,5% więcej niż rok wcześniej i ponad 50% więcej niż w latach 2014-2015.

Jak poinformował Caritas Polska, na konto organizacji dobroczynnej wpłynęły środki w wysokości 656 946,82 zł, które zostaną przeznaczone na programy „Tornister Pełen Uśmiechów” oraz „Skrzydła”. Wspomniana kwota została przekazana przez 12 ministrów. Należy jednak zaznaczyć, że mowa jest tutaj wyłącznie o wpłatach na rzecz Caritas Polska, nie zaś diecezjalnych oddziałów Caritas. Niejasna jest również dokładna data wpłynięcia środków na konto. Komunikat Caritasu jest z 5 sierpnia 2019 roku, podczas gdy ministrowie mieli przekazać swoje premie do połowy maja 2018 roku.

Wystąpliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich z nich. Prosiliśmy o udzielenie informacji potwierdzających dokonanie przelewu na rzecz Caritas (w postaci skanów plików pdf dokumentujących potwierdzenia przelewów lub w innej formie stanowiącej informację nieprzetworzoną) przez osoby będące ministrami konstytucyjnymi rządu Beaty Szydło. Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami:

W żadnym z przypadków nie otrzymaliśmy jednak potwierdzenia przelewu.

Kwestia zwrotu premii przez ministrów rządu Beaty Szydło była przedmiotem żywego zainteresowania dziennikarzy, działaczy społecznych, a także polityków opozycyjnych. Również niektórzy z ministrów sami publikowali dowody wpłat na Caritas. Z tych źródeł wiemy o wpłatach:

Z informacji, jakimi dysponujemy, możemy potwierdzić jedynie część zwrotów premii na Caritas. W związku z tym, uznajemy obietnicę za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!