Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Partia: Platforma Obywatelska

1

Sprawdzona wypowiedź

0

0

1

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Data i miejsce urodzenia:04-12-1969, Kętrzyn
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, biologia ogólna - magister (1993) Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, public relations (1996) - studia podyplomowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biologia, Biologia człowieka - doktor (1998)

Zawód:nauczyciel akademicki
Partia:Platforma Obywatelska
Pełniona funkcja:Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wybrany dnia:27-05-2014
Województwo:Wielkopolskie
Okręg:Okręg wyborczy nr 7
Liczba głosów:66 419

Biogram:

Urodzona 4 grudnia 1969 roku w Kętrzynie. Poseł na Sejm VI i VII kadencji oraz sekretarz stanu w Kancelarii Premiera w latach 2011-2014. Ponad dwa lata była Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Pełniąc tę funkcję, zajmowała się ochroną praw kobiet oraz praw mniejszości, wszystkich grup narażonych na dyskryminację z powodu religii, pochodzenia etnicznego, wieku, niepełnosprawności, czy orientacji seksualnej. Zajmowała się też kwestią uzawodowienia opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, koncepcją czeku opiekuńczego, urlopami rodzicielskimi, pozycją kobiet na rynku pracy. W 1993 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, na kierunku biologia ogólna uzyskując tytuł magistra, a w 1998 roku uzyskując tytuł doktora również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Biologia, Biologia człowieka). Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (public relations (1996) – studia podyplomowe).

Została wybrana do Parlamentu Europejskiego w wyborach w maju 2014. Pracuję w dwóch komisjach: FEMM – Prawa Kobiet i Równouprawnienie oraz EMPL – Zatrudnienie i Sprawy Socjalne. W komisji praw kobiet jest koordynatorką EPP – największej w Parlamencie Europejskim grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. Wcześniej pełniła funkcję współprzewodniczącej grupy roboczej do spraw Białorusi przy EURONEST.