Krystian Jarubas

Parlamentarzysta

Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe

1

Sprawdzona wypowiedź

0

Sprawdzonych obietnic

Imię i nazwisko:Krystian Jarubas
Partia:Polskie Stronnictwo Ludowe
Pełniona funkcja:Parlamentarzysta