Strona główna Wypowiedzi 4 mln zł dla fundacji Pawła Kukiza. Jak przyznano pieniądze?

4 mln zł dla fundacji Pawła Kukiza. Jak przyznano pieniądze?

4 mln zł dla fundacji Pawła Kukiza. Jak przyznano pieniądze?

Cezary Tomczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

To nie jest tak, że Paweł Kukiz dostał 4 miliony zł, ponad, w jakimś konkursie i był jedną z fundacji. Nawet jedną z fundacji. To była osobista decyzja premiera Morawieckiego, który dał mu pieniądze z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. Poza jakąkolwiek procedurą i jakimkolwiek konkursem.

Kropka nad i, 11.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 11.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Decyzją z 10 lutego 2023 roku Prezes Rady Ministrów przekazał ok. 4,3 mln zł fundacji Potrafisz Polsko!, powiązanej z Pawłem Kukizem, na realizację zadania „Instytut Demokracji Bezpośredniej”. W podobnym czasie dofinansowanie otrzymały dwie inne organizacje.
 • Środki zostały przekazane z rezerwy ogólnej budżetu państwa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
 • odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od KPRM, wynika, że fundacja złożyła wniosek z ofertą na realizację zadania publicznego. Kancelaria deklaruje, że środki z rezerwy są przyznawane na podstawie uzasadnionych wniosków spełniających wymogi formalne, jednak nie sprecyzowała, o jakich wymaganiach mowa.
 • Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie z 2021 roku wskazywała na brak jasnych kryteriów wyboru wydatków, które są finansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zdaniem NIK obecne przepisy pozwalają na całkowitą dowolność w dysponowaniu środkami na zadania.
 • Premier dysponuje możliwością przyznania środków z rezerwy budżetu państwa, co jest uregulowanie prawnie. Niemniej proces wyboru nie jest jawny oraz nie jest poprzedzony konkursem, który określałby warunki ubiegania się o wsparcie finansowe. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Paweł Kukiz i jego negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością

Środowisko związane z Pawłem Kukizem od dwóch lat współpracuje z obozem władzy. W czerwcu 2021 roku doszło do zawiązania porozumienia programowego między partiami PiS i Kukiz’15.

Paweł Kukiz pozytywnie ocenia współpracę z PiS. Obecnie oczekuje na realizację swojego postulatu ws. ustanowienia sędziów pokoju. Jak zadeklarował w marcu 2023 roku: „PiS na razie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań programowych względem mnie i to zbliża nas do decyzji o wspólnym starcie w wyborach”.

Fundacja związana z Kukizem otrzymała 4,3 mln zł

Na początku kwietnia serwis Wirtualna Polska ujawnił, że w lutym premier Mateusz Morawiecki przekazał ponad 4 mln zł na fundację Potrafisz Polsko!, powiązaną z Pawłem Kukizem, który zasiada w jej Radzie. Ponadto w 2016 roku „Fakt” donosił, że organizacja otrzymała fundusze, które przysługiwały ruchowi Kukiz’15 ze zwrotu za koszt kampanii wyborczej. Fundacja sama wspomina o tym na swojej głównej stronie.

Przekazanie środków od Prezesa Rady Ministrów spotkało się to z krytyką polityków opozycji, a na Twitterze doszło do wymiany zdań pomiędzy Donaldem Tuskiem a Pawłem Kukizem.

Do sprawy odniósł się również Cezary Tomczyk w programie „Kropka nad i”. Polityk podkreślił, że pieniądze nie zostały przyznane w ramach konkursu, lecz bezpośrednio przekazane decyzją premiera z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. 

Środki przeznaczono z rezerwy budżetowej

informacji, opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów, nt. rozdysponowania rezerwy ogólnej czytamy, że dotacja została przekazana na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 lutego br. 

Fundacja Potrafisz Polsko! otrzymała finansowanie w wysokości 4 284,9 tys. zł, czyli ok. 4,3 mln zł na realizację zadania publicznego pn. Instytut Demokracji Bezpośredniej.

To nie jedyny projekt dofinansowany w ramach rezerwy ogólnej. Oprócz tego Kancelaria Rady Ministrów przekazała środki Stowarzyszeniu Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu (68,7 tys.) oraz Fundacji Razem dla Kultury na projekt propagowania literatury wśród młodzieży (400 tys. zł)

Dotacje przyznał również minister spraw wewnętrznych oraz trójka wojewodów. Ostatecznie w ramach rezerwy ogólnej rozdysponowano 28,7 mln zł z dostępnych 985 mln (ok. 2,9 proc.). To mniej niż rok temu, gdy do końca lutego w ramach rezerwy rozdysponowano 141,9 mln zł (ok. 14,4 proc. dostępnych środków).

NIK ma wątpliwości

W lutym 2017 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. Rezerwa ogólna jest tworzona co roku w ramach budżetu państwa w części 81, a dysponuje nią Rada Ministrów.

Na drodze rozporządzenia premier może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 10 mln zł.

Podobne uprawnienia przysługują ministrowi finansów, jednak może on zwiększyć wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 2 mln zł.

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na problem braku jasnych kryteriów wyboru wydatków, które powinny być finansowane z tej rezerwy (s. 13). Jak czytamy: 

„W ocenie NIK, stosowane obecnie rozwiązania, pozwalające na całkowitą dowolność wyboru zadań finansowanych ze środków rezerwy, związaną z brakiem kryteriów takiego wyboru, umożliwiały nieefektywną alokację środków publicznych”.

KPRM: fundacja złożyła wniosek z ofertą

Zwróciliśmy się z zapytaniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby dowiedzieć się, w jakim trybie zostały przyznane środki dla fundacji Potrafisz Polsko!.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że organizacja złożyła ofertę realizacji zadania publicznego. Przyznanie środków z rezerwy budżetowej jest poprzedzone uzasadnionym wnioskiem, który musi spełnić wszystkie wymagane formalności. 

KPRM nie sprecyzowała o jakich wymogach formalnych mowa. Jako podstawa prawna przywołana została ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pojawiło się odwołanie do art. 4, który definiuje sferę zadań publicznych. Jak czytamy:

„Przedmiot projektu kwalifikował się do katalogu zadań publicznych (określonych w art. 4 ustawy – przyp. Demagog) m.in. w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Upowszechniania on ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwłaszcza działań wspomagających rozwój demokracji”.

KPRM deklaruje, że fundacja przedstawiła plan działania, a wśród zadań do zrealizowania znalazły się: uruchomienie kanału na YouTube, zawierającego wywiady z naukowcami, osobami publicznymi, społecznikami, które dotyczyć będą demokracji bezpośredniej; organizacja spotkań, wykładów, warsztatów; stworzenie platformy e-votingowej; wydanie publikacji dotyczących zagadnień demokracji bezpośredniej oraz stworzenie 30 krótkich filmów rysunkowych, które dotyczyć będą zagadnienia demokracji bezpośredniej.

Fundacja będzie promować demokrację bezpośrednią

Na stronie fundacji dowiadujemy się, że projekt to obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji RP, który odwołuje się do zasady suwerenności narodu.

Celem fundacji powiązanej z Pawłem Kukizem jest wzmocnienie zwierzchniej władzy narodu i popularyzacja bezpośredniej formy jej sprawowania. W ramach zadania pn. Instytut Demokracji Bezpośredniej organizacja zamierza promować referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli. Koordynatorem projektu został Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego.

Paweł Kukiz, zapytany w wywiadzie, podkreśla, że środki otrzymane od premiera zostaną przeznaczone na platformę e-votingu blockchain, która będzie udostępniana instytucjom zainteresowanym przeprowadzeniem głosowania lub referendum w sieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!