Strona główna Wypowiedzi Adam Andruszkiewicz o bezrobociu za rządów Donalda Tuska

Adam Andruszkiewicz o bezrobociu za rządów Donalda Tuska

Adam Andruszkiewicz o bezrobociu za rządów Donalda Tuska

Adam Andruszkiewicz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Nie wiem jak można mówić, że za rządów Donalda Tuska w Polsce było lepiej, bo choćby bezrobocie sięgało wtedy 14%, znacznie więcej niż dzisiaj.

Tłit WP, 23.04.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tłit WP, 23.04.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W momencie zawiązania rządu Donalda Tuska w listopadzie 2007 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 11,2%. Pierwszy rok kadencji nowego premiera to systematyczny spadek stopy bezrobocia aż do momentu, gdy w październiku 2008 roku sięgnęło ono 8,8% w skali kraju. To był najniższy punkt w całej kadencji rządu Donalda Tuska. Wraz z początkiem 2009 r. bezrobocie obejmowało 10% ludności i do końca roku oscylowało w granicach 11%, aż w grudniu dosięgnęło 12% w skali kraju. W lutym 2010 r. stopa bezrobocia przekroczyła 13% i już do końca roku utrzymywała się w granicach 12%.

Drugi rząd Donalda Tuska uformowano w listopadzie 2011 roku. Odtąd zauważamy znaczący wzrost bezrobocia i przez cały rok 2012 oscylowało ono w granicach 13%. W grudniu sięgnęło rzędu 13,4% i wraz z nowym rokiem przekroczyło 14%. Pod tym względem to był najgorszy okres dla rządu Donalda Tuska, kiedy od stycznia do kwietnia 2013 roku bezrobocie sięgało 14% w skali kraju, a w szczytowym momencie wyniosło 14,4%. Od tego momentu bezrobocie utrzymywało się na poziomie powyżej 13% i na początku 2014 r. ponownie oscylowało w granicach 14%. W ostatnim półroczu rządów Donalda Tuska odnotowujemy tendencję spadkową i w momencie rozwiązania rządu Donalda Tuska bezrobocie w skali kraju wynosiło 11,5%.

W związku z powyższym wypowiedź Adama Andruszkiewicza oceniamy jako prawdziwą, mając na względzie, że to w ostatnich dwóch latach rządów Donalda Tuska bezrobocie utrzymywało się na najwyższym poziomie i sięgało rzędu 14%. Obecnie (ostatnie dane pochodzą z lutego 2018 r.) bezrobocie utrzymuje się na poziomie 6,8%, jest to zatem poziom niższy, niż za rządów Donalda Tuska.

 

 

 

Share The Facts
Adam Andruszkiewicz
Poseł Wolnych i Solidarnych

 

Nie wiem jak można mówić, że za rządów Donalda Tuska w Polsce było lepiej, bo choćby bezrobocie sięgało wtedy 14%, znacznie więcej niż dzisiaj.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!