Czas czytania: około min.

Adam Bielan o wydatkach na strzelnice

28.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Ocenie skutków regulacji” dla projektu rozporządzenia MON „w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego” w budżecie MON na 2018 rok zabezpieczone zostało 40 mln zł na zadania związane z owym rozporządzeniem. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Pierwsze informacje dotyczące programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakładającego dofinansowanie budowy i rewitalizację strzelnic pochodzą z września 2017 roku. Wtedy wiceminister MON M. Dworczyk w wywiadzie dla TVP Info powiedział:

Chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie poza jedną kompanią wojsk obrony terytorialnej, jedną szkołą średnią prowadzącą klasy wojskowe, była również jedna strzelnica – otwarta dla wszystkich, prowadzona przez samorząd.

Według M. Dworczyka, już wtedy ministerstwo miało zabezpieczone środki na realizację tego celu i było na etapie wprowadzania koniecznych zmian prawnych.

11 października 2017 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem było stworzenie podstawy prawnej dla Ministra Obrony Narodowej do wspomagania jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych budową lub remontem strzelnic. 1 grudnia Prezydent podpisał ustawę. Wraz z wejściem jej w życie, 1 stycznia 2018 roku, MON uzyskało możliwość udzielania dotacji w ramach programu „Strzelnica w powiecie”

Kolejne deklaracje ze strony wiceministra M. Dworczyka padły w grudniu zeszłego roku podczas konferencji „Sokół – Strzelnica w powiecie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

16 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło projekt rozporządzenia „w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego”. Określa ono zakres zadań związanych z tzw. programem „Strzelnica w powiecie”, a także precyzuje, w jaki sposób będą udzielane dotacje celowe jednostkom samorządu terytorialnego na realizację tych zadań. Powyższe rozporządzenie jest obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.

W dołączonym do niego dokumencie „Ocena skutków regulacji” w punkcie „Wpływ na sektor finansów publicznych” zawarta jest informacja o 40 milionach złotych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z rozporządzeniem. Taka kwota ma wpływać co roku przez 10 lat do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (łącznie 440 mln zł). Jak zapewnia Ministerstwo w rubryce „Dodatkowe informacje”, pieniądze te „zostały zabezpieczone w budżecie MON na 2018 rok”.

Pilotażowy obiekt programu „Strzelnica w powiecie” został uroczyście otwarty 7 maja 2018 roku w Maleniskach w powiecie jarosławskim. Dokonano tam gruntownej rewitalizacji wyłączonej z użytkowania strzelnicy.

 

 

 

Share The Facts
Adam Bielan
Wicemarszałek Senatu

 

Jakie miliardy? Ile wydajemy na strzelnice, pan wie? (…) 40 mln zł jest zabezpieczonych w budżecie.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.