Strona główna Wypowiedzi Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny nastąpiło wypłacenie (SKOKom) już ponad trzech miliardów złotych.

Gość Radia ZET, 20.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 20.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył na wypłaty deponentom i udzielenie dotacji Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym łączną kwotę 3.179.851.046,54 zł (słownie: trzy miliardy sto siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

Biorąc pod uwagę poszczególne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe:

SKOK Wspólnota – 815.660.818,38 zł

SKOK Wołomin – 2.246.390.228,16 zł

SKOK im. św. Jana z Kęt przejęty przez Alior Bank Spółka Akcyjna – 15.900.000 zł

SKOK im. Mikołaja Kopernika przejęty przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao SA) – 101.900.000 zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!