Strona główna Wypowiedzi Bronisław Komorowski o programie „Dobry Klimat dla Rodziny”

Bronisław Komorowski o programie „Dobry Klimat dla Rodziny”

Bronisław Komorowski o programie „Dobry Klimat dla Rodziny”

Bronisław Komorowski

Dobry Kilmat dla Rodziny: na ten korzystny program złożyły się i rządowe i samorządowe i Karty Dużych Rodzin i inne działania, także urzędu prezydenckiego. Na ten Dobry Klimat złożyły się także zmiany w systemie podatkowym, który zawsze wymaga wspólnego działania z rządem. Umożliło to, że ponad milion rodzin w Polsce będzie mogło wykorzystać ulgi podatkowe na dzieci.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

24 listopada Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak można przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji:

Istotą nowelizacji jest podwyższenie o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w Polsce rodzin wielodzietnych (z trójką lub większa liczbą dzieci) jest 1 008 500.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!