Strona główna Wypowiedzi Bronisław Komorowski o swoich wetach

Bronisław Komorowski o swoich wetach

Bronisław Komorowski o swoich wetach

Bronisław Komorowski

Wszystkie moje weta były przyjęte przez większość rządową.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zawarta jest informacja o skierowaniu przez Bronisława Komorowskiego 4 ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie
 • Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o okręgach sądowych sądów powszechnych
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W przypadku 3 z nich Sejm zdecydował się jednak podjąć próbę ich ponownego uchwalenia:

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

Głosowało – 397 Za – 184 Przeciw – 211 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 239

PO – Głosowało 185 Za – 2 Przeciw – 183

PSL – Głosowało 26 Za – 26

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych

Głosowało – 445 Za – 235 Przeciw – 208 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 267

PO – Głosowało – 202 Przeciw – 202

PSL – Głosowało – 28 Za – 28

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Głosowało – 448  Za – 64  Przeciw – 381  Wstrzymało się – 3

Wymagana większość ⅗ – 269

PO – Głosowało – 200 Przeciw – 200

PSL – głosowało 30 Za – 30

Żadne weto nie zostało odrzucone przez izbę, ale stało się to w głównej mierze za sprawą posłów Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w każdym z tych głosowań byli za odrzuceniem prezydenckiego weta. W związku z tym nie można stwierdzić, że weta Bronisława Komorowskiego były przyjmowane przez większość rządową. Wypowiedź należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!