Strona główna Wypowiedzi Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o stosunkach dyplomatycznych polsko-tureckich

Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o stosunkach dyplomatycznych polsko-tureckich

Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o stosunkach dyplomatycznych polsko-tureckich

Bronisław Komorowski

Natomiast prawda jest taka, że na 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich na okres pokoju przypada 575 lat

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Na przestrzeni 600 lat stosunków polsko-tureckich, państwa były się w stanie wojny przez 44 lata.

Dokładnie wyliczone 25 lat wojny nie do końca pokrywa się z tym, co mówią podręczniki historii (jak na przykład „Polska Jagiellonów” Pawła Jasienicy czy też kalendarium „Europa-Chronik. Daten Europaeischer Geschichte” Klausa Jurgena Matza). Wyliczenia na podstawie lektury tych książek dają liczbę 44 lat niepokojów. Najdłuższy okres stanu wojny to lata 1485-1503 (18 lat) podczas których miały miejsce walki o Mołdawię oraz wyprawa Jana Olbrachta na te tereny (nazwana wyprawą bukowińską). Drugi najdłuższy czas to lata 1683-1699, czyli okres wojny z Turcją od czasów odsieczy wiedeńskiej do pokoju w Karłowicach.

W czasie sześciuset lat stosunków dyplomatycznych miały miejsce także konflikty takie jak na przykład bitwa pod Warną (1444), pod Cecorą i Chocimiem (1620-1621), pod Kamieńcem Podolskim, do pokoju w Buczaczu (1672-1673) oraz kolejna bitwa pod Chocimiem w 1673 roku. Łączna liczba lat wojen, walk i konfliktów z pewnością przewyższa więc 25 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!