Strona główna Wypowiedzi Co jest przyczyną największych zanieczyszczeń w Łodzi?

Co jest przyczyną największych zanieczyszczeń w Łodzi?

Co jest przyczyną największych zanieczyszczeń w Łodzi?

Piotr Misztal

[w Łodzi] Z samochodów więcej tych dymów się wydobywa niż z pieców.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Piotra Misztala padła w odniesieniu do problemu smogu w Łodzi.

Informacje na temat zanieczyszczeń powietrza w Polsce podsumowuje Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” z 27 sierpnia 2018 r.

Kontrola ochrony powietrza została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK; miała ona m.in. na celu ocenę stanu realizacji wniosków sformułowanych w wyniku wcześniejszych kontroli. Badaniem objęto działania podmiotów publicznych mające na celu ograniczenie emisji substancji stanowiących największy problem dla jakości powietrza w Polsce, tj. pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5), B(a)P oraz NO2. Z uwagi na dominujący wpływ emisji z sektora komunalno-bytowego i transportu, działania kontrolne nie były bezpośrednio prowadzone w zakładach przemysłowych, których funkcjonowanie podlega odrębnym regulacjom prawnym.

Raport NIK zawiera dane o jakości powietrza w województwie łódzkim. I tak w 2017 r.:

 • średnie stężenie pyłów PM10 wyniosło 36,7 μg/m3,
 • odnotowano 35 dni, w których przekroczono dopuszczalne stężenie pyłów PM10,
 • średnie stężenie pyłów PM2,5 wyniosło 27 μg/m3,
 • średnie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 5,4 ng/m3,
 • średnie stężenie NO2 wyniosło 19,9 μg/m3.

Według danych KOBiZE w 2016 r. głównymi źródłami emisji PM10, PM2,5i WWA 34 były procesy spalania poza przemysłem (odpowiednio 45%, 48% i 88% całkowitej wielkości emisji tych substancji oszacowanej na 259 156,3 Mg,145 506,9 Mg i 146,3 Mg), wśród których dominujący udział związany był ze spalaniem paliw stałych w gospodarstwach domowych. Z kolei w przypadku tlenków azotu (NOx) największym źródłem emisji były sektor przemysłowy (38% całkowitej wielkości emisji tych substancji oszacowanej na poziomie 726 431,2 Mg) i transport drogowy (32%).

Brak jest na szczeblu centralnym szczegółowych danych o wielkości emisji PM10, PM2,5, B(a)P i NO2 ze źródeł powierzchniowych i liniowych na obszarze poszczególnych województw, nie wspominając nawet o poszczególnych miastach.

Roczne oceny jakości powietrza są również przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Tam przedstawiono dane dotyczące zanieczyszczeń na terenie całego województwa z podziałem na źródła ich występowania. Nie jesteśmy jednak w stanie jednoznacznie ocenić, czy dane dotyczące całego województwa łódzkiego przekładają się na samo miasto Łódź, w związku z tym wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Piotr Misztal
Kandydat na prezydenta Łodzi

 

[w Łodzi] Z samochodów więcej tych dymów się wydobywa niż z pieców.

 

 

 

oEmbed Link


 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!