Strona główna Wypowiedzi Co zostanie zrobione z sinicami?

Co zostanie zrobione z sinicami?

Co zostanie zrobione z sinicami?

Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
Platforma Obywatelska

Od kilku lat bardzo intensywnie debatowaliśmy (nt. Zalewu Zemborzyckiego) z naukowcami, co zrobić(…). W roku ubiegłym (…) większość naukowców wypowiedziała się za zdjęciem tzw. namułu (…), w którym są zarodniki sinic”.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Lublina poruszył temat Zalewu w wywiadzie dla Radia Lublin.

Zalew Zemborzycki powstał w latach 70. Po raz pierwszy znaczącą ilość sinic odnotowano na nim w 2003 r. Jest to groźne ze względu wytwarzane przez nie toksyny, które mogą powodować różnego rodzaju opuchlizny, rumień czy wymioty w razie wypicia wody z nimi.

W 2005 r. wykonano kilka prac na rzecz przywrócenia równowagi, m.in. stworzono sztuczne tarliska dla zwiększenia populacji ryb drapieżnych, co miało ograniczyć przyrost ryb roślinożernych. To z kolei miało zwiększyć szatę roślinną na brzegach jeziora.

Wówczas jeszcze nie rozważano opcji usunięcia warstwy podłoża z zalewu.

W sierpniu 2015 r. w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych, ratusz poinformował, że zespół naukowców opracuje ekspertyzę, dot. rewitalizacji akwenu.

Sporządzono ją w 2016 r. Pojawiło się w niej (np. s. 105) kilka scenariuszy rozwiązania problemu sinic i w większości z nich kluczowych punktem jest właśnie usunięcie warstwy namułu. Niektóre ze scenariuszy zakładały pracę na czynnym zbiorniku, inne wyłączenie go z eksploatacji. Oprócz tego zaproponowano budowę zbiornika powyżej Zalewu, w Gm. Strzyżewice, wybudowanie biofiltra czy działania edukacyjne, aby ograniczyć dopływ do Zalewu wody z pól uprawnych, zawierającej spłukane nawozy, która współtworzyła środowisko, ułatwiające rozwój sinic.

Aktualnie właścicielem zbiornika jest PGW Wody Polskie, państwowa spółka, która przejęła takie akweny od samorządów w całej Polsce. Optuje ona za oczyszczeniem dna po uprzednim odpompowaniu całej wody, czemu sprzeciwia się prezydent Lublina, proponujący prace oczyszczeniowe z utrzymaniem aktualnego poziomu wody.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk

 

Od kilku lat bardzo intensywnie debatowaliśmy (nt. Zalewu Zemborzyckiego) z naukowcami, co zrobić(…). W roku ubiegłym (…) większość naukowców wypowiedziała się za zdjęciem tzw. namułu (…), w którym są zarodniki sinic”.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!