Strona główna Wypowiedzi Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty coraz dłuższy?

Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty coraz dłuższy?

Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty coraz dłuższy?

Monika Rosa

Posłanka
Nowoczesna

Średnio czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się w ciągu lat waszych rządów o 2 miesiące.

Śniadanie Rymanowskiego, 06.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego, 06.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według raportów Watch Health Care (WHC) średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się o 1,7 miesiąca na przestrzeni lat 2015–2022. Na przełomie października i listopada 2015 roku musieliśmy czekać średnio 2,4 miesiąca, natomiast pod koniec 2022 roku na wizytę u lekarza specjalisty czas oczekiwania wynosił 4,1 miesiąca.
 • danych WHC wynika, że najdłuższe kolejki do lekarzy specjalistów w 2022 roku zarejestrowano u ortodontów (11,7 miesiąca) i neurologów dziecięcych (11 miesięcy).
 • Według Moniki Rosy średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty podczas rządów PiS wzrósł o 2 miesiące. Raporty WHC z okresu 2015–2019 oraz w latach 20212022 pokazują, że czas ten wydłużył się o 1,7 miesiąca, a 2 miesiące to poprawne zaokrąglenie rzeczywistych danych, dlatego wypowiedź oceniliśmy jako prawdę

Monika Rosa krytykuje system ochrony zdrowia

6 sierpnia 2023 roku gościnią programu „Śniadanie Rymanowskiego” była Monika Rosa, posłanka partii Nowoczesna. W trakcie dyskusji posłanka próbowała pokazać, że system ochrony zdrowia jest w złym stanie. 

Argumentując swoją wypowiedź, Monika Rosa podała, że średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości o 2 miesiące. Sprawdziliśmy, jak długo musimy obecnie czekać na wizytę u lekarza specjalisty.

Jak zmienił się czas oczekiwania na wizytę?

Fundacja Watch Health Care (WHC) publikuje raporty pt. „Barometr WHC — Polacy w kolejkach”. Aby zweryfikować wypowiedź posłanki, wykorzystamy dane z badań WHC, które ukazywały się w latach 2015–2022. Badania są publikowane nieregularnie, w różnych miesiącach. W 2020 roku fundacja nie opublikowała raportu. Informacje z raportów przedstawiliśmy na poniższym wykresie:

Wykres słupkowy przedstawiający średni czas oczekiwania na wizytę

Od 2015 roku widoczne jest wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Trwał on do 2019 roku, gdy osiągnął wynik 4,0 miesiąca. Do 2021 roku czas oczekiwania spadł do 2,9 miesięcy, ale według najnowszych danych wynosi 4,1 miesiąca.

Na tej podstawie można stwierdzić, że od listopada 2015 roku do listopada 2022 roku czas oczekiwania na wizytę wydłużył się o 1,7 miesiąca. W zaokrągleniu to 2 miesiące, o których powiedziała Monika Rosa.

Do kogo trzeba było czekać najdłużej?

raportach WHC znajdziemy także informacje, do których lekarzy specjalistów musieliśmy czekać najdłużej.

2015 roku najdłuższy czas oczekiwania na wizytę odnotowano w przypadku:

 • ortodontów (9,7 miesiąca),
 • endokrynologów (7,7 miesiąca),
 • angiologów (7,7 miesiąca).

Czas oczekiwania do specjalistów pozostałych specjalizacji nie przekraczał 5 miesięcy. W 2023 roku powyżej 5 miesięcy trzeba było czekać na wizytę aż do 14 różnych specjalistów. Najdłuższy czas oczekiwania odnotowano u:

 • ortodontów (11,7 mies.),
 • neurologów dziecięcych (11 mies.),
 • chirurgów naczyniowych (9,1 mies.),
 • okulistów (8,8 mies.),
 • angiologów (8 mies.).

Tak jak w 2015 roku, tak i w 2022 roku najszybciej można było się dostać do chirurgów, ginekologów i pediatrów. W przypadku tych specjalizacji czas oczekiwania nie przekraczał dwóch tygodni.

Kolejki szkodzą pacjentom

Fundacja Watch Health Care w swoim najnowszym raporcie podkreśla, że długie kolejki do lekarzy negatywnie wpływają na stan zdrowia pacjentów. – Człowiek, który czeka w kolejce, cierpi, jego choroba rozwija się, może nie doczekać skutecznego leczenia, może dać przerzuty i/lub przejść do stadium, w którym nie będzie już możliwa terapia ukierunkowana na wyleczenie – piszą autorzy raportu.

Nie oceniamy, czy dłuższe kolejki to wynik pandemii, starzejącego się społeczeństwa czy nieodpowiednio prowadzonej polityki państwa. Jedyne, co możemy ocenić, to fakt, że rzeczywiście od 2015 roku kolejki do lekarzy specjalistów wydłużyły się średnio o prawie 2 miesiące.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!