Strona główna Wypowiedzi Czy 39miliardów zostało wydanych na politykę prorodzinną?

Czy 39miliardów zostało wydanych na politykę prorodzinną?

Czy 39miliardów zostało wydanych na politykę prorodzinną?

Urszula Augustyn

Posłanka
Platforma Obywatelska

W 2015 roku na politykę prorodzinną wydaliśmy 39 miliardów złotych.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Polityka prorodzinna prowadzona przez PO/PSL opierała się na kilku elementach. Jak można wywnioskować z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej polityka prorodzinna w latach 2011-2015 opierała się na:

 • urlopach rodzicielskich, z których skorzystało 631 tys.rodziców
 • ”złotówka za złotówkę”- kiedy został przekroczony próg dochodowy świadczenie socjalnie nie było zabierane, a jedynie zmniejszane o konkretną sumę pieniężną
 • świadczenie rodzicielskie 1000 zł (Kosiniakowe) wprowadzone od 2016 roku, na co przeznaczona kwota wynosiła około 1,2 mld zł
 • urlop ojcowski
 • budowa żłobków, na co przeznaczono w 2015 roku 151 mln zł
 • maluch na uczelni, na co przeznaczono 11 mln zł
 • Karta Dużej Rodziny
 • ubezpieczenie na wychowawczym
 • wyższe ulgi podatkowe
 • przedszkole za 1 zł
 • bezpłatne podręczniki

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że to w 2013 roku wydano na politykę prorodzinną 39 mld zł(s. 22).

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że rzeczywista kwota wydana na politykę prorodzinną jest nieznana. Jak podaje Eurostat to 1,3% PKB, a wg. OECD 1,76% PKB.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na wniosek o dostęp do informacji publicznej od Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej na politykę rodzinną w roku 2015 wydano kwotę 9 973 mln. zł. Co jednak istotne kwota wydana na politykę prorodzinną zależy od zdefiniowania jakie wydatki będą zaliczane (lub nie) do kategorii polityki prorodzinnej (np. bezpłatne szkolnictwo, opiekę zdrowotną nad dziećmi, koszty administracji centralnej).

Do wyżej wymienionej kwoty zaliczone zostały wydatki na:

 • świadczenia rodzicielskie
 • budowę żłobków
 • program “maluch na uczelni”
 • kartę Dużej Rodziny
 • ubezpieczenia
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ( w tym m.in. wydatki na asystentów rodziny, prowadzenie ośrodków adopcyjnych, pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej).
 • dofinansowanie do finansowania żłobków i innych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Co ważne do wydatków nie zostały zaliczone wydatki na ubezpieczenia społeczne. Co więcej polityka prorodzinna to zadanie samorządu terytorialnego i to on odpowiedzialny jest za finansowanie potrzeb z tego obszaru – środki pochodzące z budżetu państwa są środkami wspierającymi.

W związku ze zbyt ogólnym pojęciem polityki prorodzinnej nie można dokładnie określić ile wynoszą wydatki na nią.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!