Strona główna Wypowiedzi Czy indeks cen żywności jest najwyższy od 10 lat?

Czy indeks cen żywności jest najwyższy od 10 lat?

Czy indeks cen żywności jest najwyższy od 10 lat?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Indeks cen żywności najwyższy od prawie 10 lat.

Twitter, 15.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ informacja zawarta w jego tweecie jest zgodna z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Indeks cen żywności FAO (FFPI) jest miarą miesięcznej zmiany w cenach towarów żywnościowych na rynkach międzynarodowych. Na wskaźnik ten składają się średnie z pięciu indeksów cen grup towarowych: mięso, nabiał, zboża, oleje roślinne oraz cukier, ważonych średnimi udziałami eksportu każdej z grup w latach 2014–2016.

Według najnowszych danych w maju 2021 roku wskaźnik nominalnego FFPI wyniósł średnio 127,1 pkt. Jest to najwyższa wartość od września 2011 roku, kiedy to FFPI wyniósł 130,4 pkt (dane z pliku Excel). Zatem indeks cen żywności w zeszłym miesiącu był najwyższy dokładnie od 9 lat i 8 miesięcy.

Średnioroczne wartości nominalnego FFPI w ostatnich kilkunastu latach, z uwzględnieniem zmian cen każdej grupy towarowej z osobna, przedstawia poniższa tabela:

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Natomiast wskaźnik realnego FFPI w maju 2021 roku był równy 126,4 pkt. Ostatni raz, kiedy indeks był wyższy, miało to miejsce w grudniu 2010 roku (wartość 129,4 pkt), a zatem już ponad 10 lat temu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!