Strona główna Wypowiedzi Czy minister Siemoniak zamówił pociski do moździerza „Rak”?

Czy minister Siemoniak zamówił pociski do moździerza „Rak”?

Czy minister Siemoniak zamówił pociski do moździerza „Rak”?

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

(…) tak jak w przypadku tego moździerzazleciliśmy amunicję Polskiej Grupie Zbrojeniowej, nie chcąc kupować za granicą.

Radio Zet, 13.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Zet, 13.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konsorcjum Dezamet oraz Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia przystąpiło do przetargu ogłoszonego w sierpniu 2011 r. przez Inspektorat Uzbrojenia MON na realizację pracy rozwojowej pn. Amunicja do 120 mm moździerza kr. RAK AMUNICJA. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia miało być opracowanie partii próbnej oraz dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej naboi 120 mm do moździerza z pociskami: odłamkowo-burzącym, dymnym i oświetlającym, a także naboje szkolne wraz z przekrojami i treningowe. Po wygraniu tego przetargu konsorcjum podpisało umowę z Inspektoratem uzbrojenia w dniu 1 października 2012r. Jednak realizacja umowy opóźniła się, jak wskazał NIK, głównym powodem opóźnień był brak środków własnych na realizację projektów B+R+W. W grudniu 2013 roku opóźnienie w realizacji opracowania i wdrożenia systemu amunicji precyzyjnego rażenia 120 mm moździerza kryptonim RAK wynosiło 24 miesiące.

Na skutek opóźnień 23 marca 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosił przetarg na modernizację pocisków typu 120 mm do moździerza RAK. Przetarg wygrały Zakłady Metalowe Dezamet S.A., będące częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W świetle powyższych dowodów uznajemy słowa Tomasza Siemoniaka za prawdziwe.

Na stronie 4. charakterystyki przetargu można odnaleźć następującą informację (pkt 10):

Prowadząc niniejsze postępowanie, Zamawiający ma na celu ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (…). W związku z powyższym, w postępowaniu mogą wziąć udział tylko Wykonawcy, wyszczególnieni w:

1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. (…) (Dz. U. Nr 198, poz. 1313)

Na liście przedstawionej w rozporządzeniu można odnaleźć Z.M. Dezamet. Z kolei, jak głosi komunikat ze strony DezametuAmunicja moździerzowa 120 mm, obecnie na etapie rozwoju,  jest przeznaczona do strzelania z samobieżnego moździerza RAK.

Ponadto, na innej stronie przedsiębiorstwa znajduje się komunikat z 19 maja 2015 r.:
(…) przed Dezametem stoi ogromne wyzwanie związane z przygotowaniem się do produkcji amunicji 120 i 155 milimetrów, w tym wydłużonej. Taka amunicja będzie używana m.in. do armatohaubicy Krab i samobieżnego moździerza Rak oferowanych wojsku przez Hutę [Hutę Stalowa Wola S.A. – inną spółkę PGZ S.A.].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!