Strona główna Wypowiedzi Czy nakłady inwestycyjne za rządów PiS procentowo spadły?

Czy nakłady inwestycyjne za rządów PiS procentowo spadły?

Czy nakłady inwestycyjne za rządów PiS procentowo spadły?

Bogdan Zdrojewski

Poseł
Platforma Obywatelska

Bogdan Zdrojewski: Prawie wszystko się pogorszyło (za rządów Prawa i Sprawiedliwości – przyp. Demagog). (…) Spadek nakładów inwestycyjnych, jeżeli…
Jacek Żakowski: Oj, fact-checkerzy Pana sprawdzą, wie pan o tym? Za chwilę będziemy mieli prawda, fałsz.
Bogdan Zdrojewski: Procentowo nakłady inwestycyjne bez wątpienia nam spadły.

TOK FM, 07.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TOK FM, 07.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2015 roku stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 20,2 proc.
 • W latach 2016–2020 (okres rządów Prawa i Sprawiedliwości) stopa inwestycji kształtowała się następująco: w 2016 roku – ok. 18,5 proc., w 2017 roku – ok. 18,0 proc., w 2018 roku – ok. 18,1 proc., w 2019 roku – ok. 18,8 proc., a w 2020 roku – ok. 17,1 proc.

Kontekst wypowiedzi

7 maja 2021 roku gościem Jacka Żakowskiego w Poranku Radia Tok FM był Bogdan Zdrojewski. Rozmowa dotyczyła w głównej mierze przeglądu bieżących wydarzeń, m.in. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Senator stwierdził, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości prawie wszystko się pogorszyło. Po chwili doprecyzował swoją wypowiedź, że wśród zaniedbanych kwestii są niewątpliwie nakłady inwestycyjne. Redaktor Jacek Żakowski zwrócił uwagę Bogdanowi Zdrojewskiemu, że ten w swoim stwierdzeniu o spadku nakładów inwestycyjnych może się mylić, na co senator odpowiedział, że procentowo nakłady inwestycyjne spadły.

Wzrost nakładów inwestycyjnych był jedną z obietnic Zjednoczonej Prawicy, złożoną jeszcze przez premier Beatę Szydło w swoim exposé. Ta sama obietnica pojawiła się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, firmowanej przez ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Według założeń rządu stopa inwestycji w 2020 roku miała wzrosnąć w porównaniu z rokiem bazowym 2015 i osiągnąć poziom 22-25 proc. PKB.

Nakłady inwestycyjne

Zgodnie z definicją podaną przez Główny Urząd Statystyczny nakłady inwestycyjne to „nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji”.

Nakłady inwestycyjne dzieli się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na:

 • budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo – kosztorysowe,
 • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),
 • środki transportu,
 • inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji.

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji.

Rok 2014

Rok 2014 był ostatnim pełnym rokiem, w którym koalicja PO-PSL sprawowała rządy. Zgodnie z danymi GUS stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła w 2014 roku 19,6 proc., w porównaniu do 18,8 proc. w 2013 roku.

Rok 2015

W 2015 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Uchwałą z dnia 18 listopada 2015 roku Sejm RP udzielił wotum zaufania rządowi premier Beaty Szydło. W roku 2015 stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 20,2 proc., względem 19,6 proc. w roku 2014.

Nakłady inwestycyjne – rządy Zjednoczonej Prawicy

Zgodnie z danymi GUS stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy kształtowała się następująco:

 • 2016 roku – ok. 18,5 proc.,
 • 2017 roku – ok. 18,0 proc.,
 • 2018 roku – ok. 18,1 proc.,
 • 2019 roku – ok. 18,8 proc.,
 • 2020 roku – ok. 17,1 proc.

Podsumowanie

Zgodnie z powyższymi danymi wypowiedź Bogdana Zdrojewskiego uznajemy za prawdę. Senator poprawnie wskazuje, że w trakcie rządów PiS nakłady inwestycyjne w ujęciu procentowym, czyli wskaźnik definiowany przez GUS jako stopa inwestycji, spadły z poziomu 20,2 proc. do poziomu 17,1 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!