Strona główna Wypowiedzi Czy państwa zwiększają wydobycie węgla? Piech patrzy na UE

Czy państwa zwiększają wydobycie węgla? Piech patrzy na UE

Czy państwa zwiększają wydobycie węgla? Piech patrzy na UE

Rafał Piech

Prezydent Siemianowic Śląskich
Polska Jest Jedna

Przez 30 lat każde państwo na świecie, w Unii Europejskiej, która ma złoża węgla, zwiększa z roku na rok swoje wydobycie. Wydobycie światowe węgla od ’89 roku wzrosło kilkukrotnie. Niemcy, jako lider Unii Europejskiej, poinformowali parę tygodni temu, że likwidują farmy wiatraków i budują kolejną kopalnię węgla brunatnego. I tak jest (…) z każdym państwem.

Gość Wydarzeń, 26.09.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 26.09.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Enerdata światowe wydobycie węgla wzrosło niemal dwukrotnie w latach 1990–2022. Nie jest jednak prawdą, że za ten wzrost odpowiadają na równi wszystkie państwa świata. W Europie i Ameryce Północnej wydobycie spadło.
  • Za światowy wzrost wydobycia w największym stopniu odpowiada Azja, w tym przede wszystkim Chiny, które w 2022 roku odpowiadały za ponad połowę światowego wydobycia (4 430 Mt). To ponad czterokrotny wzrost względem 1990 roku.
  • Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej większość państw zaprzestała wydobywania węgla kamiennego, a od 1990 roku wydobycie węgla brunatnego w UE zmniejszyło się ponad dwukrotnie.
  • Do państw, które redukowały wydobycie węgla w ciągu ostatnich 30 lat, można zaliczyć m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję czy Hiszpanię (1,2).
  • Nie jest prawdą, że każde państwo na świecie, szczególnie w Unii Europejskiej, zwiększa z roku na rok wydobycie węgla. Wypowiedź Rafała Piecha oceniamy jako fałszywą.

Piech: Polacy byli okłamywani w sprawie węgla

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech to lider partii Polska Jest Jedna, która bierze udział w tegorocznych wyborach. W „Gościu Wydarzeń” krytycznie wypowiedział się o pomyśle odejścia od węgla w miksie energetycznym. Stwierdził, że Polacy byli przez 30 lat okłamywani, bo – jak twierdzi – każde państwo posiadające złoża węgla rzekomo zwiększa wydobycie tego surowca. Na węgiel mają – jego zdaniem – stawiać m.in. Niemcy, które według Piecha planują otworzyć nową kopalnię węgla brunatnego, przy jednoczesnym zlikwidowaniu farmy wiatrowej.

Temat rozebrania 8 turbin wiatrowych na rzecz poszerzenia kopalni węgla brunatnego Garzweiler opisywaliśmy w jednej z naszych analiz. Przeciw rozbiórce wiatraków i zwiększeniu wydobycia węgla protestowano już w 2022 roku. Jak podaje portal Energetyka24, w zamian za pozwolenie na rozbiórkę i poszerzenie kopalni koncern RWE zobowiązał się wycofać się z węgla w 2030 roku, czyli o 8 lat szybciej niż planowano.

Jak zmieniło się światowe wydobycie węgla?

Według danych z serwisu Enerdata jeszcze w 1990 roku światowe wydobycie węgla było równe ok. 4 697 Mt. W 2022 roku wartość ta wzrosła niemal dwukrotnie. Tym samym wydobycie osiągnęło poziom ok. 8 685 Mt. Nie jest jednak prawdą, że za ten wzrost odpowiadają na równi wszystkie państwa świata.

W Europie oraz w Ameryce Północnej wydobycie węgla wyraźnie spadło. W przypadku Europy w 1990 roku wydobyto 1 209 Mt, a w przypadku Ameryki Północnej: 1 002 Mt, ale w 2022 roku wydobyto w tych regionach odpowiednio 521 Mt i 584 Mt.

Za światowy wzrost wydobycia węgla odpowiada przede wszystkim Azja, a w największym stopniu Chiny. W 1990 roku Chiny wydobyły 1 040 Mt węgla, czyli o ponad 100 Mt więcej od Stanów Zjednoczonych. W 2022 roku różnica między tymi krajami znacznie się zwiększyła. Chiny wydobyły bowiem 4 430 Mt węgla, a Stany Zjednoczone ponad 8 razy mniej (540 Mt).

W tym czasie Indie zwiększyły wydobycie z poziomu 225 Mt do 937 Mt, a Indonezja z poziomu 10 Mt do poziomu 690 Mt. Tym samym Chiny, Indie i Indonezja są w roku 2022 trzema największymi producentami węgla na świecie.

Już tylko dwa państwa w UE wydobywają węgiel kamienny

Według danych Eurostatu na przestrzeni ostatnich 30 lat państwa członkowskie Unii Europejskiej sukcesywnie zmniejszały wydobycie węgla kamiennego. Jeszcze w 1990 roku 13 spośród 27 państw wydobywało ten surowiec. Obecnie już tylko dwa państwa zajmują się jego wydobyciem: Polska i Czechy.

Wydobycie węgla brunatnego w UE znacząco spadło

Wydobycie węgla brunatnego w UE w latach 1990–2020 zmniejszyło się łącznie ponad dwukrotnie z poziomu 676,3 Mt do 244,5 Mt. Natomiast w okresie 2020–2022 doszło do wzrostu produkcji tego surowca w większości państw wydobywających ten rodzaj węgla i tym samym wydobycie w UE zwiększyło się do poziomu 294,3 Mt.

Rekordowo niski poziom wydobycia węgla w 2020 roku wiązał się ze zmniejszeniem popytu na węgiel. Spowodowała to pandemia COVID-19. Zauważalne było to również m.in. w Stanach Zjednoczonych.

W konsekwencji ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu po 2022 roku niektóre z państw UE w celu zaspokojenia energetycznych potrzeb państwa i przeciwdziałania potencjalnemu kryzysowi energetycznemu zaczęły stawiać na węgiel, aby zredukować zapotrzebowanie na gaz. W tym okresie wydobycie węgla wciąż jednak pozostaje niższe niż na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Ile węgla wydobywają Niemcy?

W Niemczech konsekwentnie dążono do wygaszenia wydobycia węgla kamiennego. W 1990 roku wydobyto u naszego zachodniego sąsiada 76,6 Mt tego surowca. W 2018 wydobyto jedynie 2,8 Mt, a rok później wydobycie zostało całkowicie wstrzymane

Natomiast gdy chodzi o węgiel brunatny, to jego wydobycie w Niemczech spadło, choć nie zostało zatrzymane. Niemcy w 1990 roku wydobyły 357,5 Mt tego surowca. W kolejnych latach kraj ten sukcesywnie zmniejszał wydobycie aż do 1999 roku, w którym wydobył 161,3 Mt. Następnie do 2018 roku wydobycie utrzymywało się na poziomie 170-180 Mt rocznie.

Do przełamania w miarę stałego poziomu wydobycia doszło w 2019 roku, kiedy wydobycie węgla brunatnego w Niemczech spadło do 131,3 Mt. Kolejny rok przyniósł dalszy spadek wydobycia – do poziomu 107,4 Mt, a w następnych latach wydobycie powróciło do poziomu ok. 130 Mt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!