Czas czytania: około min.

Czy PiS głosowało za „kosiniakowym”?

12.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego – przysługującego osobom które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego, w wysokości 1000 zł miesięcznie przez co najmniej rok po urodzeniu dziecka, niezależnie od kryterium dochodowego.

Zostało ono wprowadzone w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku. Jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.
Podczas uchwalenia projektu w Sejmie wszyscy obecni posłowie zagłosowali “za”, w tym 121 przedstawicieli KP PiS. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.