Strona główna Wypowiedzi Czy PiS głosowało za „kosiniakowym”?

Czy PiS głosowało za „kosiniakowym”?

Czy PiS głosowało za „kosiniakowym”?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Głosował też za tym [tzw. kosiniakowym] PiS.

Polskie Radio RDC, 12.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio RDC, 12.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego – przysługującego osobom które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego, w wysokości 1000 zł miesięcznie przez co najmniej rok po urodzeniu dziecka, niezależnie od kryterium dochodowego.

Zostało ono wprowadzone w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku. Jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.
Podczas uchwalenia projektu w Sejmie wszyscy obecni posłowie zagłosowali “za”, w tym 121 przedstawicieli KP PiS. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!