Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy sądzą, że stracą na reformach podatkowych Polskiego Ładu?

Czy Polacy sądzą, że stracą na reformach podatkowych Polskiego Ładu?

Czy Polacy sądzą, że stracą na reformach podatkowych Polskiego Ładu?

Sławomir Mentzen

Poseł
Nowa Nadzieja

Natomiast jeżeli patrzymy na badania opinii publicznej, patrzymy na sondaże, to okazuje się, że większość Polaków jest przekonana, że na tych zmianach (podatkowych w ramach Polskiego Ładu – przyp. Demagog) straci.

Rzecz o Polityce, 15.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzecz o Polityce, 15.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W czerwcowym badaniu CBOS więcej Polaków stwierdziło, że na Polskim ładzie straci (30 proc.), niż zyska (23 proc.).
 • W sierpniowym badaniu dla StanPolityki.pl ponad połowa badanych (52,7 proc.) uznała, że na nowych rozwiązaniach podatkowych straci.
 • Dwa sondaże (z 5 sierpnia15 września) zrealizowane dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej wskazują, że ponad połowa Polaków nie wierzy, że zmiany podatkowe w Polskim Ładzie będą dla nich korzystne.
 • Na podstawie tych sondaży oceniamy wypowiedź Sławomira Mentzena jako prawdziwą.

Założenia Polskiego Ładu

W połowie maja obóz Zjednoczonej Prawicy podczas konwencji programowej zaprezentował nowy plan społeczno-gospodarczy o nazwie Polski Ład. Punkt „Uczciwa praca – godna płaca”, jeden z filarów inicjatywy, przedstawia propozycje dotyczące kwestii podatkowych. Obóz rządzący zamierza uchwalić następujące zmiany:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
 • podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł,
 • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, czyli osób, które rocznie zarabiają od 70 do 130 tys. zł,
 • zlikwidowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 • wprowadzenie emerytury bez podatku do 2 500 zł, o czym mówi punkt „Złota jesień życia”.

Zdaniem rządzących zmiany proponowane w prawie podatkowym będą skutkowały obniżeniem podatków dla 18 mln Polaków. Poza tym Ministerstwo Finansów utrzymuje, że nowe regulacje będą korzystne bądź neutralne dla 23 mln Polaków, co oznacza, że na zmianach zyska bądź nie będzie stratnych 9 na 10 podatników. Chcąc oszacować wysokość wynagrodzenia netto (na rękę) z uwzględnieniem założeń Polskiego Ładu, można zastosować kalkulator resortu finansów. Z kolei wszystkie założenia Polskiego Ładu znajdują się w projekcie ustawy liczącym 682 strony.

Zdania wśród ekspertów co do zmian obejmujących pracowników są podzielone. Stosunkowo jednogłośnie podkreśla się jednak, że Polski Ład dotknie polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim chodzi o brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która będzie płacona od dochodu. W opinii Sławomira Mentzena na Polskim Ładzie zyskają osoby najmniej zarabiające, emeryci, a także milionerzy. Polityk w programie „Rzecz o Polityce” podkreślił jednak, że w dłuższej perspektywie regulacje mogą się okazać dla osób mniej zamożnych niekorzystne. Mentzen zwrócił także uwagę, że Polski Ład niekoniecznie musi być skutecznym narzędziem propagandowym partii rządzącej w nadchodzących wyborach, ponieważ badania opinii publicznej wskazują, że większość Polaków uważa, że na zmianach podatkowych straci.

Co o zmianach podatkowych sądzą Polacy?

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało w czerwcu wyniki badań wskazujące, że o Polskim Ładzie słyszało 7 na 10 Polaków. Ankietowani zostali także spytani o kwestie merytoryczne. Zdaniem 41 proc. zmiany proponowane przez rząd idą w złym kierunku. Ponadto odpowiadając na jedno z pytań, więcej osób uznało, że na zmianach podatkowych straci (30 proc.), niż zyska (23 proc.).

(źródło: CBOS)

Dwa badania, które zostały udostępnione w prasie na początku sierpnia, pokazują, że większość Polaków twierdzi, że będzie stratna na Polskim Ładzie. Z pierwszego sondażu przeprowadzonego dla portalu StanPolityki.pl wynika, że 52,7 proc. Polaków uważa, że straci na planowanych modyfikacjach (z czego 29,9 proc. uważa, że „zdecydowanie więcej straci”), a blisko co piąty ankietowany uważa, że na zmianach może zyskać. Natomiast w sondażu dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej 54 proc. respondentów nie wierzyło, że rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu będą dla nich korzystne. Przeciwnego zdania było ponad 36 proc. badanych.

Najnowsze badanie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej z 15 września (czyli z dnia emisji wywiadu ze Sławomirem Mentzenem, lecz badanie opublikowano przed jego emisją) wskazuje, że wciąż ponad połowa Polaków (51,1 proc) utrzymuje, że nie skorzysta na rozwiązaniach przewidzianych w Polskim Ładzie. Natomiast blisko co trzeci Polak jest zdania, że zmiany będą dla niego korzystne.

(źródło: RMF24)

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!