Czas czytania: około min.

Czy Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem UE?

26.10.2019 godz. 19:07

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu wzrost PKB w Polsce od objęcia władzy przez PiS stanowi:

 • w 2015 r. – 3,8%,
 • w 2016 r. – 3,1% (w porównaniu do poprzedniego roku);
 • w 2017 r. – 4,9%;
 • w 2018 r. – 5,1%;

Dane z tego roku jeszcze nie zostały policzone.

Zauważyć należy, że takie rezultaty są wyższe od średniej unijnej w każdym analizowanym roku: 

 • 2,3% w 2015 r.,  
 • 2% w 2016 r., 
 • 2,6% w 2017 r. 
 • oraz 2% w 2018 r. 

Natomiast w tym samym okresie w kilku państwach Unii Europejskiej wzrost PKB był wyższy niż w Polsce:

 • w 2015 r. – w Irlandii (25,2%), na Malcie (10,8%), w Czechach (5,3%), na Słowacji (4,8%), w Szwecji (4,4%), w Luksemburgu (4,3%), w Bułgarii (4%), w Rumunii (3,9%) oraz Hiszpania i Węgry (wzrost dla obu krajów wyniósł 3,8%).
 • w 2016 r. – na Cyprze (6,7%), na Malcie (5,7%), w Rumunii (4,8%), w Luksemburgu (4,6%), w Bułgarii (3,8%), w Irlandii (3,7%) oraz w Chorwacji (3,5%);
 • w 2017 r. – w Irlandii (8,1%), w Rumunii (7,1%), na Malcie (6,7%) oraz w Estonii (5,7%);
 • w 2018 r. – w Irlandii (8,2%), na Malcie (6,8%). Taki sam wynik jak Polska osiągnęły Węgry (5,1%).  

Warto zwrócić uwagę, że największy ciągły wzrost PKB od początku 2016 r. obserwuje się w Irlandii, Malcie i Polsce. Ponadto najnowszy raport Komisji Europejskiej, analizujący trendy i oceniający rozwój gospodarczy potwierdza, że Polska pozostaje w unijnej czołówce ze względu na jej trwały wzrost gospodarczy, jednak przewiduje spowolnienie wzrostu polskiego PKB w przyszłości.

Zgodnie z definicją Eurostatu, obliczenie wzrostu PKB względem roku poprzedniego umożliwia porównanie tempa wzrostu gospodarczego zarówno w czasie, jak i między gospodarkami różnych krajów.

W swojej wypowiedzi J. Gowin twierdzi, że przez cztery lata Polska była najszybciej rozwijającym się krajem w Unii Europejskiej. Prawdą jest, że Polska w okresie 2015-2018 pokazała pozytywną tendencję wzrostu PKB, jednak nie znalazła się na szczycie listy, a dane za rok 2019 nie zostały jeszcze opublikowane. W związku z tym, uznajemy jego wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.