Strona główna Wypowiedzi Czy Polska ma największą w UE tarczę antykryzysową?

Czy Polska ma największą w UE tarczę antykryzysową?

Czy Polska ma największą w UE tarczę antykryzysową?

Jarosław Gowin

Porozumienie

Pod względem przeliczenia na PKB Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o skalę pomocy dla przedsiębiorców.

Tłit, 22.01.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Tłit, 22.01.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach rządowych łączna kwota wsparcia dedykowana polskim przedsiębiorcom wynosi około 204,2 mld zł, co stanowi 8,9 proc. PKB Polski z 2019 roku.
 • Nie jest to jednak najwyższy wynik w UE. Niemiecki rząd udzielił przedsiębiorcom wsparcia na łączną kwotę 660 mld euro, co stanowi ponad 19 proc. PKB Niemiec.

Jarosław Gowin dnia 22 stycznia 2021 był gościem programu „Tłit”. W rozmowie odniósł się m.in. do wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach podejmowanych przez rząd działań, mających przeciwdziałać skutkom pandemii. Wicepremier stwierdził, że Polska pod względem przeliczenia na PKB jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o skalę pomocy dla przedsiębiorców. 

Wypowiedź ta została poddana analizie w myśl zasady, że podanie argumentu podważającego twierdzenie obala je. Zastosowanie w tym przypadku odwrotnego podejścia do analizy znacząco upraszcza uzasadnienie oceny. 

Dla osób zainteresowanych działaniami podejmowanymi przez państwa Unii Europejskiej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii polecamy szczegółowy raport Komisji Europejskiej. 

Polska

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządu Tarcza antykryzysowa, będąca pakietem rozwiązań chroniących polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, opiera się na pięciu filarach:

 • ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • finansowanie przedsiębiorców,
 • ochrona zdrowia,
 • wzmocnienie systemu finansowego,
 • inwestycje publiczne.

Tarcza ma przede wszystkim ustabilizować polską gospodarkę, a także dać jej impuls inwestycyjny. Wartość wsparcia oferowanego w ramach Tarczy antykryzysowej i Tarczy finansowej w przybliżeniu ma wynosić ponad 312 mld zł.

Jarosław Gowin stwierdził, że Polska jest liderem w UE pod względem pomocy dla przedsiębiorców. W ramach Tarczy antykryzysowej możemy wyszczególnić dwa filary będące stricte skierowane do przedsiębiorców: 

 • ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników (wartość 30 mld zł),
 • finansowanie przedsiębiorców (wartość 74,2 mld zł). 

Dodatkowo wsparcie dla przedsiębiorców zapewnia również Tarcza finansowa o wartości 100 mld zł. 

Podsumowując, w ramach prowadzonych działań, przedsiębiorcy liczyć mogli na wsparcie w kwocie blisko 204,2 mld zł. 

Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego wartość PKB Polski w 2019 roku wyniosła 2 287 738 mln zł.

Zestawiając wielkość wsparcia finansowego skierowanego dla przedsiębiorców oraz wielkość PKB Polski w 2019 roku, dowiadujemy się, że w przeliczeniu na PKB wielkość wsparcia dedykowana przedsiębiorcom stanowiła około 8,9 proc. PKB. 

Niemcy

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec (Bundesministerium der Finanzen albo Bundesfinanzministerium) Rząd Federalny wspierał przedsiębiorców w szczególności za pośrednictwem: 

 • bezzwrotnego wsparcia dla małych przedsiębiorstw, samozatrudnionych i freelancerów w łącznej kwocie 50 mld euro,
 • Funduszu Stabilizacji Gospodarczej dedykowanego dużym przedsiębiorstwom, który składa się z trzech filarów:
  • działania korporacyjne – 100 mld euro,
  • gwarancje – 400 mld euro,
  • refinansowanie programów udzielonych przez państwowy bank rozwojowy KfW – 100 mld euro.

W ramach ulg podatkowych dla firm i osób samozatrudnionych Rząd Federalny wspierał przedsiębiorców za pośrednictwem: 

 • częściowego zwrócenia wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • odroczenia spłaty zobowiązań podatkowych, 
 • uchylenia środków egzekucyjnych.

W ramach środków pomocy dla pracowników Rząd Federalny wspierał przedsiębiorców, m.in. dając im możliwość ubiegania się o dodatek do wynagrodzeń mających za cel uniknięcie zwolnień. Łączna kwota wsparcia w tym zakresie wyniosła około 10 mld euro.

Podsumowując, w ramach prowadzonych działań przedsiębiorcy w Niemczech liczyć mogli na wsparcie w kwocie ponad 660 mld euro. Łączna kwota pakietu pomocowego w Niemczech szacowana jest na około 750 mld euro.

Według Niemieckiego Urzędu Statystycznego (Destatis) wartość PKB Niemiec wyniosła w 2019 roku 3 436 mld euro. 

Zestawiając wielkość wsparcia finansowego skierowanego dla przedsiębiorców oraz wielkość PKB Niemiec w 2019 roku, dowiadujemy się, że przeliczeniu na PKB wielkość wsparcia dedykowana przedsiębiorcom stanowiła ponad 19 proc. PKB. 

Podsumowanie

Wśród państw UE jest przynajmniej jeden kraj (Niemcy), którego wsparcie dla przedsiębiorców w ramach działań podejmowanych, aby przeciwdziałać skutkom pandemii, jest większe niż wsparcie dla tej grupy w Polsce. Wypowiedź Jarosława Gowina uznajemy zatem za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!