Czas czytania: około min.

Czy Polska ma trzykrotnie wyższy wzrost gospodarczy niż kraje strefy euro?

24.05.2019 godz. 18:27

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu, ani obecnie, ani też w żadnym z ostatnich lat Polska nie osiągnęła trzykrotności wzrostu Produktu Krajowego Brutto w porównaniu z krajami strefy euro. W poszczególnych latach wzrost PKB przedstawiał się następująco:

  • 2014: Polska – 3,3%, strefa euro – 1,4% (Polska 2,4 razy szybciej)
  • 2015: Polska – 3,8%, strefa euro – 2,1% (Polska 1,8 razy szybciej)
  • 2016: Polska – 3,1%, strefa euro – 2,0% (Polska 1,6 razy szybciej)
  • 2017: Polska – 4,8%, strefa euro – 2,4% (Polska 2 razy szybciej)
  • 2018: Polska – 5,1%, strefa euro – 1,9% (Polska 2,7 razy szybciej)

Choć prawdą jest, że Polska stale utrzymuje wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego od krajów strefy euro, nie osiągnęła ona jeszcze poziomu trzykrotności. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.