Czas czytania: około min.

Czy prezydenci miast decydują o wycince drzew?

10.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Kwestia organu wydającego zgodę na usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 83a ust.1 ustawy, zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku gdy sprawa dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu posiadłości wpisanej do rejestru zabytków, decyzję wydaje konserwator zabytków.

Z kolei zgodnie z art. 90 ustawy, zgodę na wycięcie drzew lub krzewów z terenów należących do miasta na prawach powiatu wydaje marszałek województwa.

W Łodzi zgodę na wycinkę drzew lub krzewów można uzyskać składając odpowiedni wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku nieruchomości należących do miasta, wniosek należy złożyć do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ prezydent miasta jest ustawowo odpowiedzialnym organem za wydawanie zgody na wycinkę drzew i krzewów, z wyjątkiem tych położonych na terenach należących do miasta (wówczas organem wydającym taką decyzję jest marszałek województwa).

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

Prezydent nie ma za bardzo nic do tego [do wycinki drzew w mieście].

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub