Strona główna Wypowiedzi Czy prezydenci miast decydują o wycince drzew?

Czy prezydenci miast decydują o wycince drzew?

Czy prezydenci miast decydują o wycince drzew?

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi
Platforma Obywatelska

Prezydent nie ma za bardzo nic do tego [do wycinki drzew w mieście].

Gazeta Wyborcza, 20.09.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gazeta Wyborcza, 20.09.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kwestia organu wydającego zgodę na usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 83a ust.1 ustawy, zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku gdy sprawa dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu posiadłości wpisanej do rejestru zabytków, decyzję wydaje konserwator zabytków.

Z kolei zgodnie z art. 90 ustawy, zgodę na wycięcie drzew lub krzewów z terenów należących do miasta na prawach powiatu wydaje marszałek województwa.

W Łodzi zgodę na wycinkę drzew lub krzewów można uzyskać składając odpowiedni wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku nieruchomości należących do miasta, wniosek należy złożyć do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ prezydent miasta jest ustawowo odpowiedzialnym organem za wydawanie zgody na wycinkę drzew i krzewów, z wyjątkiem tych położonych na terenach należących do miasta (wówczas organem wydającym taką decyzję jest marszałek województwa).

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

Prezydent nie ma za bardzo nic do tego [do wycinki drzew w mieście].

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!