Czas czytania: około min.

Czy przewlekłość postępowań sądowych rośnie?

09.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Oceniając zjawisko przewlekłości postępowań wzięliśmy pod uwagę cztery wskaźniki.

  1. Średni czas trwania postępowania sądowego.

2011 – 4,1 miesiąca

2012 – 4,2 miesiąca

2013 – 4,1 miesiąca

2014 – 4,6 miesiąca

2015 – 4,2 miesiąca

2. Odsetek spraw w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy.

2011 – 8% spraw

2012 – 8,6% spraw

2013 – 9,9% spraw

2014 – 11,3% spraw

2015 – 12,7% spraw

3. Odsetek spraw w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata.

2011 – 0,8% spraw

2012 – 0,7% spraw

2013 – 0,8% spraw

2014 – 0,8% spraw

2015 – 1,0% spraw

4. Liczba skarg na przewlekłość postępowania (uwzględnione częściowo lub w całości)

2010 – 5327 (1013)

2011 – 6548 (1229)

2012 – 8665 (1522)

2013 – 12532 (1585)

2014 – 16286 (1781)

Co najmniej w przypadku dwóch z nich (przede wszystkim dot. skarg na przewlekłość, w tym uwzględnionych) możemy zaobserwować wyraźny wzrost, co pozwala uznać wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.