Strona główna Wypowiedzi Czy przewlekłość postępowań sądowych rośnie?

Czy przewlekłość postępowań sądowych rośnie?

Czy przewlekłość postępowań sądowych rośnie?

Patryk Jaki

Przewlekłość postępowań cały czas rośnie. Rosła za waszych czasów [PO-PSL].

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Oceniając zjawisko przewlekłości postępowań wzięliśmy pod uwagę cztery wskaźniki.

  1. Średni czas trwania postępowania sądowego.

2011 – 4,1 miesiąca

2012 – 4,2 miesiąca

2013 – 4,1 miesiąca

2014 – 4,6 miesiąca

2015 – 4,2 miesiąca

2. Odsetek spraw w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy.

2011 – 8% spraw

2012 – 8,6% spraw

2013 – 9,9% spraw

2014 – 11,3% spraw

2015 – 12,7% spraw

3. Odsetek spraw w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata.

2011 – 0,8% spraw

2012 – 0,7% spraw

2013 – 0,8% spraw

2014 – 0,8% spraw

2015 – 1,0% spraw

4. Liczba skarg na przewlekłość postępowania (uwzględnione częściowo lub w całości)

2010 – 5327 (1013)

2011 – 6548 (1229)

2012 – 8665 (1522)

2013 – 12532 (1585)

2014 – 16286 (1781)

Co najmniej w przypadku dwóch z nich (przede wszystkim dot. skarg na przewlekłość, w tym uwzględnionych) możemy zaobserwować wyraźny wzrost, co pozwala uznać wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy