Strona główna Wypowiedzi Czy TK wydawał wyroki niezgodne z wolą partii rządzącej?

Czy TK wydawał wyroki niezgodne z wolą partii rządzącej?

Czy TK wydawał wyroki niezgodne z wolą partii rządzącej?

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Ja przypomnę, że TK bardzo często wydawał wyroki, które były w niezgodzie z wolą partii, która aktualnie rządziła, ja przypomnę chociażby orzeczenie z października zeszłego roku dotyczącej kwoty wolnej od podatku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jest prawdą, że Trybunał Konstytucyjny wydawał wyroki niezgodne z wolą partii rządzącej. Lista orzeczeń (wykonanych i niewykonanych) jest dostępna tutaj.

Kamila Gasiuk-Pihowicz posłużyła się jednak określeniem “bardzo często”, co jest opinią i nie podlega weryfikacji zgodnie z naszą metodologią.

Posłanka Nowoczesnej w swojej wypowiedzi przywołała konkretny przykład, kwestię kwoty wolnej od podatku.

Platforma Obywatelska w 2015 roku stwierdziła, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku pogorszyłoby sytuację najbiedniejszych w Polsce i z tego powodu nie zamierza podejmować działań mających na celu jej zwiększenie.

28 października 2015 roku, Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych zasądził, że brak mechanizmu zwiększającego kwotę wolną od podatku, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z Konstytucją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!