Czas czytania: około min.

Czy ulica Konstytucyjna zostanie przedłużona?

24.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy planów przedłużenia ulicy Konstytucyjnej w kierunku południowym, tak, aby ulica ta łączyła się z Trasą Górna.

Pierwsze plany przebudowy ulicy pojawiły się w 2010 roku, przy okazji uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Kolejne plany pojawiły się w 2012 roku.

W tym samym roku Urząd Miasta zorganizował konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko przedłużeniu ulicy.

Temat ulicy Konstytucyjnej pojawił się również w roku 2013, podczas konsultacji społecznych dotyczących „Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013-2015”. Mieszkańcy apelowali wówczas o rezygnację z przedłużenia Konstytucyjnej. Postulat ten miał być przekazany Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi.

W tym samym roku mieszkańcy Łodzi apelowali również o ponowne konsultacje społeczne, jednak ich wniosek został odrzucony.

W kwietniu 2014 roku do Urzędu Miasta wpłynął projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi wniesiony przez mieszkańców miasta sprzeciwiających się  budowie ulicy. Projekt stanowił stanowisko Rady Miasta wobec inwestycji, które miało być przekazane do Prezydenta Miasta Łodzi Rada Miasta przyjęła uchwałę w czerwcu 2014 roku.

Do tej pory projekt Trasy Konstytucyjna nie został zrealizowany. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) projekt ten na etapie planowania od 18 marca 2016 roku (na podstawie uchwały Rady Miasta z 3 marca 2016 r.).

12 stycznia 2018 roku kwestia budowy ulicy była omawiana na sesji Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi. Dyrektor MPU Robert Wasza odpowiadał na pytania radnych dotyczących konieczności tej inwestycji.

Uchwała Rady Miasta z 2014 roku (czyli cztery lata temu) nie oznaczała wstrzymania prac nad ulicą Konstytucyjną, było to jedynie opinia na temat inwestycji. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że to mieszkańcy ją zablokowali, wypowiedź uznajemy więc za manipulację.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

Temat Konstytucyjnej rozgrywał się myślę, że około 2-3 lat temu, kiedy to mieszkańcy zablokowali tą inwestycję, bo wtedy byliśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji. Mieszkańcy ją zablokowali.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub