Strona główna Wypowiedzi Czy w Łodzi jest pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów?

Czy w Łodzi jest pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów?

Czy w Łodzi jest pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów?

Urszula Niziołek-Janiak

[Wprowadziłam] pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź dotyczy wprowadzenia programu bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych, Urszula Niziołek-Janiak wspominała o nim na swoim Facebooku 6 września 2018 r.

30 lipca 2018 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała wzywa Prezydent Miasta Łodzi do opracowana do 31 października programu zapewniającym bezpłatne obiady uczniom podstawówek. Program miałby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

28 sierpnia 2018 roku Komisja Edukacji Rady Miejskiej przyjęła projekt jednogłośnie.

29 sierpnia 2018 roku do Rady Miasta wpłynął projekt apelu do Rady Ministrów o przekazanie miastu 50 milionów złotych na realizację programu. Autorkami projektu są wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska-Cudak i radna SLD Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Projekt apelu został przyjęty przez Radę Miejską 30 sierpnia 2018 roku. Z porządku obrad zdjęto jednak projekt z 30 lipca 2018 roku. Został on rozpatrzony ponownie na sesji Rady Miejskiej z 19 września 2018 roku i jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Wcześniej 13 września wpłynęła autopoprawka do projektu obiadów dla uczniów, według której program miałby ruszyć 31 marca 2019 roku.

Po wprowadzeniu projektu w życie, Łódź będzie pierwszym miastem z tego typu programem.

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Jednym z punktów nowelizacji (art.. 106a) jest wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Spożycie takiego posiłku ma być jednak odpłatne.

 

 

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka Tak dla Łodzi na prezydenta Łodzi

 

[Wprowadziłam] pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!