Strona główna Wypowiedzi Czy Warszawa jest najbardziej zadłużoną gminą?

Czy Warszawa jest najbardziej zadłużoną gminą?

Czy Warszawa jest najbardziej zadłużoną gminą?

Marek Jakubiak

Poseł
Kukiz'15

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Marek Jakubiak udzielił wywiadu radiu WNET.FM, podczas którego przedstawił swoje propozycje wyborcze dla Warszawy. W rozmowie z Antonim Opalińskim kandydat KWW Kukiz’15 odniósł się także do kondycji finansowej stolicy:

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za rok 2017, Warszawa jest najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu (a więc gminą realizującą zadania powiatu) w Polsce – biorąc pod uwagę wartość nominalną długu. Zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST (Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu), miasto stołeczne zaciągnęło zobowiązania w wysokości 5 126 113 105,99 zł, co w przeliczeniu na liczbę ludności wg GUS-u (1 753 977) daje zadłużenie w wysokości 2 923 zł per capita.

Najwyższa kwota zobowiązania na mieszkańca została odnotowana w gminie Ostrowice (niecałe 47 mln w podziale na 2 522 mieszkańców daje zadłużenie w wysokości 18 602 zł na mieszkańca).

Marek Jakubiak przedstawia prawidłowe dane na temat zadłużenia Warszawy – mimo, że polityk nie zaznacza, że stolica jest liderem w kwestii bezwzględnej kwoty długu, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15

 

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!