Czas czytania: około min.

Czy wydatki na Kancelarie Prezydenta i Premiera wzrosły za obecnych rządów dwukrotnie?

10.07.2020 godz. 12:24

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację, gdyż w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy jedynie wydatki Kancelarii Premiera wzrosły ponad dwukrotnie, o 128 proc. W przypadku Kancelarii Prezydenta wzrost ten już nie był tak duży i wyniósł jedynie około 20 proc.

Wydatki na KPRM

Dane dotyczące wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są uwzględniane rok do roku przez Najwyższą Izbę Kontroli w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Jak wynika z raportów, wydatki na KPRM w latach 2015-2019 kształtowały się następująco:

Widzimy więc, że wydatki z wyjątkiem roku 2019 systematycznie wzrastały. Łącznie w całym przedstawionym okresie wyniosły one 1 182,6 mln zł. A zatem średnie wydatki na przestrzeni 12 miesięcy oscylowały na poziomie 236 mln zł. W ujęciu procentowym w latach 2015-2019 wzrost wydatków wyniósł 128 proc.

Z kolei planowane wydatki przewidziane w ustawie budżetowej 2020 zamknęły się w kwocie 360 mln zł.

Wydatki na Kancelarię Prezydenta

W trakcie pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy wydatki na kancelarię kształtowały się następująco:

W obliczeniach nie uwzględniamy roku 2020, ponieważ w ustawie budżetowej znajdują się wyłącznie wydatki planowane. Przewidziana kwota to 199,3 mln zł.

Łącznie w całym okresie wydatki Kancelarii Prezydenta sięgnęły 881,7 mln zł. Średnio w ciągu jednego roku wydawanych było około 176 mln zł. Natomiast procentowy wzrost w okresie 2015-2019 wyniósł około 20 proc.

W sumie wydatki na Kancelarie Prezydenta i Premiera w 2015 roku były równe 310,3 mln zł, natomiast w roku 2019 – 531,8 mln zł.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.